Νίκη της επιστήμης για τους ασθενείς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα επιτρέπουν ακόμα και την οριστική διακοπή θεραπείας για ορισμένους ασθενείς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία και την λειτουργική ίαση της νόσου, σύμφωνα με την ΕΑΕ
Διαβάστε περισσότερα...