Ισολογισμοί

INTERNET COMMERCIAL A.E.
ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΡΓΟΥΣ 148 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41
ΤΗΛ. 210-5157727-8-9

NATIONAL ENTERTAINMENT Α.Ε.
ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΜΥΛΟΥ 27 – 714 14 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛ. 2810 823900 – FAX 2810 – 824650
ΕΔΡΑ: ΑΡΓΟΥΣ 148 – Τ.Κ. 104 41 ΑΘΗΝΑ