Καθημερινή ενημέρωση

Κερδοφόρα η ένωση Alpha Bank-Εμπορικής

Κέρδη 2,47 δισ. ευρώ, έφερε  η ένωση της Alpha Bank με την Εμπορική Τράπεζα μόνο στο μόνο 9μηνο του 2013. Μάλιστα την ίδια ώρα, η τράπεζα παρουσιάζει συρρίκνωση των ζημιών από τα 711,2 εκ. ευρώ – που ήταν το 2012 – στα 102 εκ. ευρώ, αλλά εάν συνυπολογιστεί η θετική επίπτωση από την εξαγορά της Εμπορικής, τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους φθάνουν στα 2,471 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», η Alpha Bank είναι μία από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά τράπεζες στην Ελλάδα, αφού στο τέλος Σεπτεμβρίου τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαιά της ανήλθαν σε 7,2 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος δείκτης (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 13,5%, και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,9%.

«Μετά από μία περίοδο σημαντικών εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα και έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση μας στην εγχώρια αγορά, μέσω μίας σειράς στρατηγικών κινήσεων, είμαστε πλέον σε θέση να στρέψουμε την προσοχή μας στην υλοποίηση του σχεδίου για την επιχειρησιακή μας ανάκαμψη.

Καθώς η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά γίνεται όλο και πιο ορατή και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιστωτική επέκταση, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις προσπάθειες των πελατών μας για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους», δήλωσε στην εφημερίδα Έθνος ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος.

«Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύουμε τους πόρους για τη διαχείριση των καθυστερήσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση των πιστούχων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει θετικά το ποσοστό επιτυχίας των ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετουμένων δανείων μας» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Δημήτρης Ματζούνης.

Στην ανακοίνωση της διοίκησης σημειώνεται ακόμα ότι:

«Ο δείκτης καθυστερήσεων επηρεάσθηκε από τη σταθεροποίηση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων και τη μείωση των υπολοίπων χορηγήσεων και ανήλθε στο 32,9%.

Οι σωρευτικές προβλέψεις ανήλθαν σε 10,7 δισ. ευρώ, αντιστοιχούν στο 17% του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον δείκτη κάλυψης των καθυστερήσεων στο 52%.

Η Alpha Bank μείωσε τη χρηματοδότησή της από τον Εκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) το γ΄ τρίμηνο στα 3,5 δισ. ευρώ, με τη συνολική χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες να ανέρχεται στα 17,5 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 και αντιπροσωπεύει το 20,8% του συνολικού ενεργητικού.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 440,6 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων, καθώς και του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες».

Διαβάστε επίσης