Καθημερινή ενημέρωση

Στοπ από στην τοποθέτηση καμερών εντός των συρμών του Μετρό

«Όχι» είπε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στην τοποθέτηση καμερών εντός των συρμών του Μετρό για λόγους ασφαλείας. Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει στην ΑΠΔΠΧ η εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.», υποστηρίζοντας στην σχετική αίτησή της πως τα χαρακτηριστικά του μέσου (υπόγειες εγκαταστάσεις, πληθώρα εγκαταστάσεων και απομακρυσμένων σημείων, συνωστισμός, κ.λπ.) συντελούν στην ελκυστικότητά του σε ό,τι αφορά σε παραβατικές συμπεριφορές (π.χ. βανδαλισμοί, μικροκλοπές) και καθιστούν τη διασφάλιση της ασφάλειας πρόκληση για την εταιρεία.

Ακόμη, έκανε λόγο για γενικότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου στην χώρα, με την αύξηση της εγκληματικότητας και των βανδαλισμών, ενώ τόνιζε πως το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που επιφέρουν οι βανδαλισμοί στην εταιρεία είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις τυχαίων γεγονότων ή ατυχημάτων, στο σχετικό έγγραφο της εταιρείας αναφέρονταν ότι συχνά στο Μετρό της Αθήνας, υπάρχουν περιστατικά όπως ατυχήματα, λιποθυμίες που απαιτούν άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους. Με τις κάμερες εντός του συρμού, η εταιρεία υποστήριζε ότι θα δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό να εντοπίσει τα περιστατικά αυτά και να αντιδράσει άμεσα. Ωστόσο, η ΑΠΔΠΧ έκρινε αναφορικά με τις κάμερες στο εσωτερικό των συρμών, πως παρόλο που ο αποτρεπτικός ρόλος τους είναι αδιαμφισβήτητος, «η αποτελεσματικότητά τους στην καταστολή και την αντιμετώπιση σε πραγματικό χρόνο τυχόν περιστατικών ασφαλείας δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί».

Η ΑΠΔΠΧ, με την απόφασή της έκρινε «ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο εσωτερικό των συρμών του μετρό». Αντίθετα, με την απόφασή της η ΑΠΔΠΧ κρίνει ως σύννομη την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών στο εξωτερικό των συρμών του μετρό της Αθήνας.