Καθημερινή ενημέρωση

Έληξε η μάχη της κιλοβατώρας

Μετά από 10 χρόνια «συγκρούσεων» η 5η Οκτωβρίου θα πρέπει να θεωρηθεί ημέρα… ανακωχής –αν όχι λήξης– του πολέμου που είχαν κηρύξει εκατέρωθεν η ΔΕΗ και η εταιρεία Αλουμίνιον.

Κι αυτό διότι στη σημερινή Γενική Συνέλευση της δημόσιας επιχείρησης που συνεκλήθη εκτάκτως σήμερα, εγκρίθηκε η εισήγηση της διοίκησης Παναγιωτάκη για αμοιβαία επωφελή συμφωνία με την εταιρεία συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου αναφορικά με την τιμή της κιλοβατώρας.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει ότι από την 1η Ιουλίου 2016 και μέχρι το τέλος του 2020, η Αλουμίνιον θα έχει έκπτωση 33% για το ανταγωνιστικό σκέλος (μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις) Υψηλής Τάσης (ΥΤ-1) όπως ισχύει, πλέον των χρεώσεων για ρύπους.

Η σύμβαση που ενέκρινε το Δ.Σ. της ΔΕΗ στις 13 Σεπτεμβρίου ενόψει της έγκρισής της από τη σημερινή έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της προβλέπει έκπτωση όγκου, έκπτωση ειδικών καταναλωτικών χαρακτηριστικών, έκπτωση προπληρωμής και εμπρόθεσμης οφειλής και «μπόνους» σύνδεσης με τη διεθνή τιμή του αλουμινίου.

Συγκεκριμένα, η χρέωση της «Αλουμίνιον» στηρίζεται στο τιμολόγιο υψηλής τάσης που ισχύει για όλες τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Επ’ αυτού, προβλέπεται η έκπτωση όγκου του 25% που η ΔΕΗ έχει δώσει σε όλες τις ενεργοβόρες βιομηχανίες με απόφαση προηγούμενης γενικής συνέλευσης.

Προβλέπεται επίσης επιπλέον έκπτωση 8% λόγω ειδικών καταναλωτικών χαρακτηριστικών, αφού η «Αλουμίνιον» αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή της ΔΕΗ.

Όλες οι εκπτώσεις αφορούν το ανταγωνιστικό σκέλος της ενέργειας, ενώ οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Επί της χρέωσης που προκύπτει μετά τις προβλεπόμενες τρεις εκπτώσεις, εφαρμόζεται επιπλέον έκπτωση προπληρωμής και εμπρόθεσμης εξόφλησης 15% υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1] Η «Αλουμίνιον» θα καταβάλει προπληρωμή ύψους 100 εκατ. ευρώ έναντι των παραδόσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλώσεις της περιόδου 1/7/2016 έως 30/6/2017.

Η πληρωμή θα καταβληθεί εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το ποσό της προπληρωμής θα αποσβένεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του συμβατικού έτους, έναντι εξόφλησης του μηνιαίου τιμολογίου της ΔΕΗ, αρχής γενομένης από το ληξιπρόθεσμο τιμολόγιο για την εν λόγω περίοδο και μέχρι της εξάντλησης του ποσού.

2] Για τις καταναλώσεις της περιόδου από 1/7/2017 έως 30/6/2018 και για τα επόμενα συμβατικά έτη (μέχρι το 2020), η «Αλουμίνιον» θα καταβάλει προπληρωμή ανταγωνιστικού σκέλους που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής χρέωσης του ανταγωνιστικού σκέλους ενέργειας πλέον CO2, υπολογιζόμενο με βάση την κατανάλωση του εκάστοτε προηγούμενου συμβατικού έτους.

3] Η «Αλουμίνιον» θα εξοφλεί πλήρως τα μηνιαία τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας έως το τέλος του μηνός που έπεται του μηνός έκδοσης του τιμολογίου, ενώ όλες οι πληρωμές θα είναι άτοκες.

Η σύμβαση προβλέπει επίσης προσαύξηση της χρέωσης του ανταγωνιστικού σκέλους με βάση την τιμή του αλουμινίου όπως διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).

Η χρέωση προσαυξάνεται με βάση τον ετήσιο μέσο όρο της επίσημης τιμής αλουμινίου, όπως αυτή ανακοινώνεται καθημερινά στην ιστοσελίδα του LME.

H χρέωση για τιμή αλουμινίου χαμηλότερη ή ίση με 1.800 δολάρια/τόνος παραμένει σταθερή, ενώ για τιμή LME άνω των 1.800 δολαρίων/τόνος και μέχρι 3.300 δολάρια/τόνος η προκύπτουσα χρέωση προσαυξάνεται κατά 1,25 ευρώ η μεγαβατώρα ανά 100 δολάρια αύξηση της τιμής LME, κλιμακωτά με ανώτερη τιμή τα 18,75 δολάρια/τόνος, η οποία παραμένει σταθερή για τιμή αλουμινίου πάνω από τις 3.300 δολάρια/τόνος.

Η τιμολόγηση της προσαύξησης με βάση την τιμή του αλουμινίου θα αποτυπώνεται σε χωριστό τιμολόγιο που θα εκδίδεται εντός του Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατανάλωσης.

Η σύμβαση προβλέπει, τέλος, τιμή στα 36,6 ευρώ η μεγαβατώρα για τις καταναλώσεις της «Αλουμίνιον» της περιόδου 1.1.2014 έως 30.6.2014, που σημαίνει ότι η ΔΕΗ αποδέχθηκε την τιμή Διαιτησίας.

«Ευχές» από Παναγιώτακη
«Εύχομαι στο Αλουμίνιον να αξιοποιήσει τα αναμφισβήτητα οφέλη από την παρούσα συμφωνία αποδοτικά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στην αύξηση των θέσεων εργασίας», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιώτακης κατά την έκτακτη Γ.Σ. της επιχείρησης.
Όπως τόνισε «η συγκεκριμένη τιμολόγηση της ΑτΕ καταδεικνύει εμφαντικά την αναγκαιότητα αφαίρεσης της ενέργειας που διατίθεται στους καταναλωτές Υ.Τ. από το μερίδιο της αγοράς που προβλέπεται να απωλέσει η ΔΕΗ υποχρεωτικά, με βάση τη συμφωνία με τους δανειστές».

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: «Αλλαγή σελίδας»
Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Μυτιληναίος Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ εκφράζεται ικανοποίηση για τις εξελίξεις, υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα εντατικών αλλά και πολύμηνων διαπραγματεύσεων, η οποία «σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας στις σχέσεις της ΔΕΗ -της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας- με το μεγαλύτερο πελάτη της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ενημερώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της ΕΓΣ της ΔΕΗ που έλαβε χώρα σήμερα Τετάρτη 5/10/2016, η Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, προτίθεται άμεσα να προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης 7ετούς διάρκειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ (2014-2020).

Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα εντατικών αλλά και πολύμηνων διαπραγματεύσεων των δύο μερών και κλείνει οριστικά την αντιπαράθεση ΔΕΗ – Αλουμίνιον της Ελλάδος για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπογραμμίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, με γνώμονα το οικονομικό συμφέρον των δύο εταιρειών, τη συναινετική διευθέτηση προβλημάτων της ενεργειακής αγοράς και, βεβαίως, την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Ο Όμιλος εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη συμφωνία η οποία αναγνωρίζει τα ειδικά καταναλωτικά χαρακτηριστικά της Αλουμίνιον της Ελλάδος, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει τη ρευστότητα της ΔΕΗ σε μία δύσκολη συγκυρία.

Πάγια θέση του Ομίλου είναι η στήριξη της ΔΕΗ, διότι χωρίς την ΔΕΗ δεν υπάρχει αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, ούτε ενεργοβόρος βιομηχανία στην Ελλάδα.

Την επανειλημμένη τοποθέτηση αυτή του Προέδρου του Ομίλου σε Γενικές Συνελεύσεις, δημόσιες τοποθετήσεις κ.τ.λ., έρχεται να επιβεβαιώσει το σκέλος της συμφωνίας που προβλέπει άμεση προκαταβολή εκ μέρους του Ομίλου, ατόκως, του ποσού των €100 εκ.

Η συμφωνία επίσης προβλέπει ότι στην αρχή κάθε συμβατικού έτους, η Αλουμίνιον της Ελλάδος θα προκαταβάλλει, επίσης ατόκως, στη ΔΕΗ το 30% της ετήσιας αξίας του ρεύματος.

Υπέρ της ΔΕΗ επίσης συμφωνήθηκε και ο τελευταίος εμπορικός όρος: σε περίπτωση αύξησης των τιμών Αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου η ΔΕΗ λαμβάνει bonus στη τιμή της μεγαβατώρας. Σε περίπτωση όμως μείωσης της τιμής από τα τρέχοντα επίπεδα η ΔΕΗ δεν υφίσταται κανένα penalty.

Η αμοιβαία επωφελής και λεπτομερώς δομημένη αυτή συμφωνία, σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας στις σχέσεις της ΔΕΗ -της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας- με το μεγαλύτερο πελάτη της.

Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η ανάκαμψη της οικονομίας και του νέου οικονομικού μοντέλου της χώρας προϋποθέτει μια διεθνώς ανταγωνιστική βιομηχανία και μια ισχυρή και υγιή οικονομικά και λειτουργικά ΔΕΗ».

Διαβάστε επίσης