Έρχονται «λουκέτα» σε δομές φορέων του ΥΠΟΙΚ

Έκθεση Οριστικής Αξιολόγησης των δομών και των πλάνων στελέχωσης των εποπτευόμενων από το υπουργείο Οικονομικών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης θα υποβάλει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στη γενική γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Χρ. Παπακωνσταντίνου η ειδική επιτροπή που συστάθηκε προς τον σκοπό αυτό.

Η επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει να μελετά  τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι φορείς, τις οποίες αξιολογεί από κοινού με τους εκπροσώπους των εν λόγω οργανισμών. Από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα προκύψει ποιες δομές των φορέων θα συρρικνωθούν και ποιες θα κλείσουν.

Σημειώνεται πως στους εποπτευόμενους από το υπουργείο Οικονομικών φορείς της Γενικής Κυβέρνησης περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
 • Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ)
 • Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.)
 • Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)
 • Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων(Ε.Ο.Κ. & Κ.)
 • Επιτροπή Λογιστικής Τυποποιήσης κι Ελέγχων (ΕΛΤΕ)
 • Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ)
 • Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων
 • Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε.
 • Ολυμπιακά Ακίνητα
 • Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
 • Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.
 • Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
 • Ελληνικές Αλυκές
 • Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.)
 • Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
 • Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε)
 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 • Βαρβάκειο Ίδρυμα
 • Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης- Αλκοολούχων Ποτών
Διαβάστε επίσης