ΑΔΕΔΥ: “Η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας συνεχίζεται”

«Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που υπερψηφίστηκε επί της αρχής χθες, Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, στη Βουλή, έχει στόχο να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, μέσω των μνημονίων, για περαιτέρω περιορισμό τόσο στις δαπάνες όσο και στο δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας» εκτιμά η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

«Μέσα από το νομοσχέδιο» – επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ – «προκύπτει αβίαστα ότι οι ήδη υπάρχουσες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (κέντρα υγείας, μονάδες ΠΕΔΥ, κλπ) όχι μόνο δεν αναβαθμίζονται, αλλά, αντίθετα, θα συνεχίσουν να υπολειτουργούν και να διοχετεύουν τους πολίτες σε ειδικούς γιατρούς και εξετάσεις στον αδηφάγο ιδιωτικό τομέα Υγείας. Η υποτιθέμενη τομή που με πανηγυρικούς τρόπους προβάλλεται από την κυβέρνηση, η ίδρυση, δηλαδή, των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και της ομάδας υγείας, έχει ως βασικό στόχο να θέσει εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στους ειδικούς γιατρούς και στα νοσοκομεία. Αν αυτή η επιλογή συνδυαστεί και με τα αμερικάνικης εμπνεύσεως θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία θα περιορίζουν τη δυνατότητα των πολιτών στις εξετάσεις, στο φάρμακο και σε γιατρούς ειδικοτήτων, τότε καθίσταται σαφές ότι τις υπηρεσίες Υγείας πολύ πιο δύσκολα θα τις προσεγγίζουν πλέον οι πολίτες».

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, «η χρηματοδότηση του νέου συστήματος είναι στον αέρα, αφού δεν θα στηρίζεται στην κρατική χρηματοδότηση, αλλά σε κονδύλια, μέσω ΕΣΠΑ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι, λόγω της έλλειψης πόρων, η παρέμβαση αυτή περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού».

Και προσθέτει: «Αν σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε ότι το προσωπικό που καλείται να στελεχώσει τις ΤΟΜΥ είναι προσωρινό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τότε μπορούμε να πούμε ότι η, εμφανιζόμενη ως μεταρρύθμιση, παρέμβαση της κυβέρνησης δεν πρόκειται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες Υγείας. Αντίθετα, θα ενισχυθεί η τάση για περιορισμό των παροχών στις υπηρεσίες υγείας, η οποία, τα τελευταία χρόνια, επιχειρείται να εδραιωθεί και θα υπάρξει ένα σύστημα Υγείας με χαμηλές και κακής ποιότητας παροχές».

 

 

Διαβάστε επίσης