Αντίθετη με την αλλαγή του εκλογικού νόμου η ΚΕΔΕ

Την  αντίθεση των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξής τους και στη διάσπαση των δήμων εξέφρασε στο ψήφισμά της η έκτακτη γενική συνέλευση η ΚΕΔΕ.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης, η ΚΕΔΕ τόνισε ότι ο εξορθολογισμός στα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, που οδήγησε σε πλεόνασμα 754 εκατ. ευρώ, της δίνει το «ηθικό και πολιτικό δικαίωμα» να απαιτήσει από την κυβέρνηση  να μη γίνουν άλλες περικοπές πόρων και παρεμβάσεις στις δομές και το προσωπικό των δήμων.

Οι αιρετοί εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε επιπλέον παρακράτηση πόρων από τους ΚΑΠ, ενώ ζητούν την απορρόφηση όλων των εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς και «καμία παρέμβαση στην οργάνωση και στις δομές των Δήμων παρά μόνο την εφαρμογή της εθελοντικής κινητικότητας, όπως ακριβώς προτάθηκε από την ΚΕΔΕ και χωρίς τις δήθεν “εγγυήσεις”, που στην ουσία ακυρώνουν το μέτρο».

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, το διαμορφούμενο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον έχει οδηγήσει τους αιρετούς, αλλά και τους εργαζόμενους σε πραγματική απόγνωση, τη στιγμή που οι δήμοι «αποτελούν το τελευταίο καταφύγιο των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».

 

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ όπως παρατέθηκαν, έχουν ως εξής:

 

«Προτείνουμε:

 

  •     Όχι στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος των αιρετών και στη διάσπαση των Δήμων.
  •     Καμία επιπλέον παρακράτηση πόρων από τους ΚΑΠ.
  •     Την άμεση κατάθεση νομοσχεδίου με τις ρυθμίσεις που πρότεινε η ΚΕΔΕ, για επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία, τη διαφάνεια και τη γραφειοκρατία στους Δήμους, με την καταστατική θέση των αιρετών και των εργαζόμενων, καθώς και με τις οικονομικές υποχρεώσεις τρίτων προς τους Δήμους, συνεκτιμώντας  τις συνθήκες που διαμόρφωσε η κρίση.
  •     Απορρόφηση όλων των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα (Σχολικοί Φύλακες και Δημοτικοί Αστυνομικοί).
  •     Ενσωμάτωση των έντεκα (11) αλληλεπικαλυπτόμενων και αντιφατικών μεταξύ τους ελέγχων, σε έναν ουσιαστικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο και εντός των συνταγματικών πλαισίων έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας.
  •     Καμία παρέμβαση στην οργάνωση και στις δομές των Δήμων, παρά μόνο η εθελοντική κινητικότητα, όπως ακριβώς προτάθηκε από την ΚΕΔΕ, χωρίς τις δήθεν «εγγυήσεις», που στην ουσία ακυρώνουν το μέτρο.
  •     Στο πλαίσιο του Νέου ΕΣΠΑ, να δημιουργηθεί ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με δικαιούχους τους Δήμους, για έργα τοπικής υποδομής.
  •     Αύξηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου από το 2,5% στο 10%, αφού πρόκειται για τοπικό ανταποδοτικό τέλος που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.
  •     Συνέχιση ένταξης έργων στο ΕΦΔ – ΕΕΤΑΑ μέχρι της συνολικής απορρόφησης του εγκεκριμένου ποσού από το ΕΣΠΑ.
  •     Όχι στην συρρίκνωση και κατάργηση των μονάδων υγείας ΕΟΠΥΥ, στους δήμους της χώρας.

Με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Ρόδο και την Ψέριμο, ζητούμε από την Κυβέρνηση να επιτελέσει το καθήκον της, διαθέτοντας τις απαιτούμενες πιστώσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ανακούφιση των πληγέντων».

 

Η ΚΕΔΕ ζητεί την έναρξη ενός «ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου» που θα οδηγήσει σε επίλυση των επίμαχων θεμάτων. Παράλληλα, ζητεί από την κυβέρνηση να σταματήσει τις «αποσπασματικές παρεμβάσεις σκοπιμότητας» και από το πολιτικό σύστημα να στηρίξει και να μην υπονομεύει την αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση

Διαβάστε επίσης