Βιοπορίζεσαι με το αυτοκίνητο; Παίρνεις πίσω την άδεια κυκλοφορίας!

Όταν το αυτοκίνητο είναι το κύριο μέσον του βιοπορισμού τότε μπορεί να πάρεις πίσω την άδεια κυκλοφορίας που σου έχει αφαιρεθεί για σοβαρή παράβαση. Αυτό προκύπτει από απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (τμήμα 12ο, Τριμελές σε Συμβούλιο) το οποίο έκανε δεκτή αίτηση πολίτη και ανέστειλε –προστατεύοντάς τον προσωρινά– πράξη βεβαίωσης παράβασης κατά το μέρος αυτής που αφορούσε στην επιβολή, από μέρους του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, της διοικητικής κύρωσης της αφαίρεσης για δύο (2) έτη της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του ΙΧΦ ιδιοκτησίας του αιτούντος, με την αιτιολογία ότι αυτό στερείτο ασφαλιστικής κάλυψης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης «η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης για το επίμαχο όχημα αποτελεί ζήτημα το οποίο συνάπτεται, κατ’ αρχήν, με λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, δεδομένου ότι, ο αιτών προέβη ήδη στη σύναψη του απαιτούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δε συντρέχει, πλέον, επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να απαιτεί την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

Ενόψει τούτου αλλά και της ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης, που θα προκαλέσει η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του επίμαχου αυτοκινήτου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (2 έτη) στην ατομική επιχείρηση του αιτούντος, καθώς, όπως προέκυψε από τα προσκομισθέντα στοιχεία, η μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με το συγκεκριμένο ΙΧΦ αυτοκίνητο και τα έσοδα που αποκομίζει ο αιτών από τις πωλήσεις αυτές, τα οποία είναι ιδιαίτερα μειωμένα, αποτελούν το κύριο μέσο βιοπορισμού του, κρίθηκε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής».

Διαβάστε επίσης