Καθημερινή ενημέρωση

Γιατί παραπέμπονται Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπονται, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουγγαρία, Πολωνία και Τσεχία. Ο λόγος; Γιατί δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων.

Κατά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης, η ΕΕ εφοδιάσθηκε με ένα προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας επανεγκατάστασης με ποσοστώσεις υποδοχής για κάθε κράτος μέλος. Επικρίνει αυτές τις τρεις χώρες ότι δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό όπως είχαν δεσμευθεί να πράξουν.

 

Διαβάστε επίσης