Big deal της Παγκρήτιας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΥΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δάνειο 50 εκατ. ευρώ θα δώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ) στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, μετά από συμφωνία που υπογράφτηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το δάνειο εξασφαλίστηκε για τη στήριξη της χρηματοδότησης ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.

Η Παγκρήτια Τράπεζα θα χρησιμοποιήσει το νέο δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 50 εκατ. ευρώ για να χορηγήσει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού, της γεωργίας και των υπηρεσιών. Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ανταγωνιστικότερα επιτόκια και θα είναι σε θέση να αυξήσουν τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Τζόναθαν Τέϊλορ, αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα δήλωσε: «Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα για την επέκταση της φιλόδοξης νέας πιστωτικής γραμμής της εΤΕπ υπέρ των μικρομεσαίων και των επιχειρησεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης οι οποίες αποτελούν ζωτικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας».

Τον Δεκέμβριο 2016 η ΕΤΕπ εγκαινίασε μια νέα πιστωτική γραμμή ύψους μέχρι 1 δισ. ευρώ προς ελληνικές τράπεζες και υπέγραψε δανειακές συμβάσεις με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς) συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, τα οποία ισοκατανέμονται μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών. Η σημερινή υπογραφή με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα εντάσσεται στο ίδιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίξει την ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και την πραγματική οικονομία, και να συνεχίσει να επενδύει στους νέους. Πρόκειται για πρωταρχικούς στόχους της δραστηριότητας της ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Η Παγκρήτια Τράπεζα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική περιφέρεια, και ιδίως στην Κρήτη, και οι συνδυασμένες προσπάθειές μας θα βοηθήσουν περισσότερες επιχειρήσεις ανά τη χώρα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης που είναι τόσο αναγκαίες, ιδίως για τους ταλαντούχους νέους, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της χώρας» δήλωσε ο κ. Taylor.

Tι είπε ο Αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Νίκος Μυρτάκης

Ο Αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Νίκος Μυρτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι φέτος η Παγκρήτια Τράπεζα συμπληρώνει μια 10ετία επιτυχημένης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο διάστημα αυτό υπεγράφησαν συμφωνίες συνολικού ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, ποσό που συνεισέφερε στη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης. Ενδεικτικά, μόνο μέσω των δύο προηγούμενων συμβάσεων, ύψους 70 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκαν 500 νέες θέσεις εργασίας και διατηρήθηκαν πάνω από 3.000. Είναι σημαντικό και αποτελεί τιμή για την τράπεζά μας ότι η ΕΤΕπ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου της Παγκρήτιας στην Ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Η νέα σύμβαση ύψους 50 εκατ. ευρώ προβλέπει τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης βιώσιμων επιχειρήσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, αλλά και για την ανάπτυξη των επενδυτικών τους προγραμμάτων.

Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθούν έμπρακτα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συνεχώς αναπτυσσόμενους τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, ο αγροδιατροφικός τομέας, οι εξαγωγές, αλλά και τομείς που δοκιμάζονται όπως το εμπόριο και η μεταποίηση, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν νέες και θα διατηρηθούν υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, πρόσθεσε.

Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ “Θέσεις απασχόλησης για τους νέους”, μέσω της οποίας προσφέρονται πρόσθετα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που προάγουν την απασχόληση των νέων. Η συμφωνία αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να συμβάλει ενεργά και ουσιαστικά στην ενίσχυση των Ελλήνων επιχειρηματιών, στην επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης και στην τόνωση της απασχόλησης των νέων. Η συμφωνία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Παγκρήτιας Τράπεζας που αποσκοπεί στο να στηρίξει την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Η ΕΤΕπ εγκαινίασε την πρωτοβουλία “Θέσεις απασχόλησης για τους νέους”, το πρώτο δανειοδοτικό της πρόγραμμα που αφορά ειδικά τη στήριξη των νέων, τον Ιούλιο του 2013. Συμπληρώνοντας τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές υπέρ της απασχόλησης των νέων, το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για επαγγελματική κατάρτιση, κινητικότητα φοιτητών και μαθητευομένων και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων απασχόλησης για νέους στις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.

Διαβάστε επίσης