Δεν θα δοθεί παράταση για το Πόθεν Έσχες

Την 30ή Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων «Πόθεν Έσχες», που αφορούν στη χρήση έτους 2016, και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται μόνον οι κατηγορίες υπόχρεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής (όπως δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως εντός μηνός από την υποβολή της.

Επίσης η υποβολή της δήλωσης μετά την 30ή Ιουνίου 2017 και εντός προθεσμίας 30 ημερών από αυτήν επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Η μη υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο 30 ημερών από την άνω καταληκτική προθεσμία της 30/6/2017 επιφέρει ποινικές κυρώσεις.

 

Διαβάστε επίσης