Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς για κακοτεχνίες στην αναστήλωση ιστορικού ναού στην Εύβοια

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) παρενέβη σε υπόθεση καταγγελλόμενων κακοτεχνιών στις εργασίες αναστήλωσης του ιστορικού ναού Παναγίας Χιλιαδού στην Εύβοια. Υπάλληλος της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, όπως κατήγγειλε στην Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» της Οργάνωσης για την καταγραφή υποθέσεων διαφθοράς, έχει κληθεί να απολογηθεί τρεις φορές επειδή… τόλμησε να απευθυνθεί με αναφορές και να καταγγείλει φαινόμενα που σχετίζονται με την εκτέλεση της σχετικής εργολαβίας.

Με επιστολή τής ΔΔ-Ε στις 7 Μαΐου προς τη διεύθυνση της Υπηρεσίας, η Διεθνής Διαφάνεια επισημαίνει ότι όταν καταγγέλλονται ανάλογα φαινόμενα από υπαλλήλους, οι υπηρεσίες πρέπει πρώτα να εξετάζουν τη βασιμότητα των όσων τους καταγγέλλονται και μετά, μόνο εάν αποδεικνύεται ότι δεν είναι βάσιμα, να ελέγχουν τους καταγγέλλοντες.

«Οι υπάλληλοι πρέπει να ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν περιστατικά που εντοπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς να ανησυχούν για πιθανά αντίποινα εντός ή εκτός υπηρεσίας», επισημαίνει ο Κώστας Μπακούρης, πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος και συνεχίζει: «Οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν δυσμενή μεταχείριση επειδή άσκησαν ατομικά δικαιώματά τους, όπως αυτό της ελευθερίας της έκφρασης, στο οποίο περιλαμβάνεται και η υποβολή αναφορών στην ιεραρχία. Η κλήση σε απολογία ενός υπαλλήλου που ασκεί το συγκεκριμένο συνταγματικό δικαίωμα συνιστά πιθανή παρενόχλησή του, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχομένως από άσκηση καθηκόντων που το Δίκαιό μας αναγνωρίζει για κάθε υπεύθυνο πολίτη».

Στο πλαίσιο αυτό η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς ζητά από τη Διεύθυνση της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων να ενημερωθεί:

-για την εξέλιξη της υπόθεσης, τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Υπηρεσία για την αποκατάσταση του ιερού ναού μετά από τα καταγγελλόμενα που απασχόλησαν και τον τοπικό Τύπο.

-Για τα μέτρα που θα λάβει η Υπηρεσία ως προς το σεβασμό τού δικαιώματος του υπαλλήλου να εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς να αντιμετωπίζει μεταχείριση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τον αποθαρρύνει από την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

H αρχική απάντηση της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που έλαβε η ΔΔ-Ε στις 12 Μαΐου ενημερώνει ότι για το θέμα διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Η ΔΔ-Ε ωστόσο υπογραμμίζει ότι η Υπηρεσία δεν έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα για προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στην εξέταση των όσων καταγγέλλονται από τους υπαλλήλους κι όχι στην κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών εναντίον τους.

Διαβάστε επίσης