Διεθνής πιστοποίηση ISO 22301:2012 για τη WIND Ελλάς

Πιστοποίηση στη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας έλαβε η WIND για το πλάνο ενεργειών που δημιούργησε και υλοποίησε προκειμένου να εξασφαλίσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πελάτες, εργαζομένους, μετόχους και προμηθευτές της.

Η σχετική επιθεώρηση από την TUV Hellas ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η WIND πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2012 το πλέον αναγνωρισμένο και διαδεδομένο πρότυπο Κοινωνικής Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και Απαιτήσεων.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αναγνωρίζει πως το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας της WIND, περιλαμβάνει συγκεκριμένες διεργασίες, διαδικασίες, πολιτικές, εγκεκριμένα σχέδια με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ομάδες δράσης που καλύπτουν το σύνολο της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας προστατεύοντας: την ασφάλεια των εργαζομένων, συνεργατών, επισκεπτών και πελατών της, την Εταιρική Εικόνα, τα συμφέροντα όλων των μερών και οντοτήτων που επηρεάζονται από τη λειτουργία της, τις δραστηριότητες εκείνες που παράγουν αξία, την  ικανότητα της να παρέχει αδιαλείπτως τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα της και τέλος την πλήρη συμμόρφωσή της με τις νομικές, ρυθμιστικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που θέτει το κανονιστικό περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα