Δικαίωση μετά από έντεκα χρόνια δικαστικών περιπετειών

Έντεκα ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε η ελληνική Δικαιοσύνη για να λάβει αμετάκλητη απόφαση για μια υπόθεση ιατρικής αμέλειας που κόστισε σε μια νεαρή γυναίκα την  όραση της από το ένα μάτι.

Μετά από ατέρμονες δικαστικές περιπέτειες η γυναίκα, που είχε πάει για μια απονεύρωση και από λάθος του οδοντιάτρου έπαθε σοβαρό έγκαυμα στο μάτι το οποίο και προκάλεσε την απώλεια της όρασης της, θα αποζημιωθεί τελικά με το ποσόν των 30.000 ευρώ.

Αυτό αποφάσισε το Α’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου όπου  είχε προσφύγει ο εναγόμενος γιατρός ζητώντας την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου με την οποία  επιδικαζόταν στην ασθενή το συγκεκριμένο χρηματικό ποσόν.

Η αίτηση του απορρίφθηκε, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο δέχτηκε ότι η βλάβη που υπέστη η γυναίκα  «επιδρά οικονομικά στο επαγγελματικό και κοινωνικό της μέλλον».

Κι αυτό γιατί ως κοινωνική λειτουργός «δεν μπορεί όπως προηγουμένως να εκτελεί τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της που της επιβάλλουν να εργάζεται και εκτός γραφείου ερχόμενη σε επαφή με πρόσωπα που χρειάζονται τη συνδρομή κοινωνικού λειτουργού στο δικό τους περιβάλλον, διεξάγοντας κοινωνικές έρευνες, ελέγχους και επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ και προβαίνοντας σε σύνταξη εκθέσεων, δραστηριότητες που δυσχεραίνονται από την έλλειψη οράσεως και από τους δύο οφθαλμούς και δεν διεκπεραιώνονται σε χρόνο και με απόδοση όμοια με των άλλων συναδέλφων της, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται έναντι αυτών η υπηρεσιακή και εντεύθεν οικονομική της εξέλιξη (προαγωγή)|».

Επίσης στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι και «οι κοινωνικές δραστηριότητές της είναι μειωμένες εφόσον δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί η όραση από ένα οφθαλμό».

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το δικαστήριο «το είδος, την έκταση και τις συνέπειες της αναπηρίας σε συνδυασμό με την νεαρή ηλικία της εναγούσης και τις λοιπές περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής της” κατέληξε ότι  προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημία που με πιθανότητα και κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων θα επέλθει, πρέπει να της επιδικαστεί ως αποζημίωση το ποσό των 30.000 ευρώ».

Διαβάστε επίσης