Διχασμός «σοφών» για τον κατώτατο μισθό

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Απεργίες στo πλαίσιο του Συντάγματος, διατήρηση της απαγόρευσης της ανταπεργίας, ομαδικές απολύσεις μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο και κατώτατος μισθός με βάση την οικονομική κατάσταση της χώρας είναι μερικές από τις προτάσεις της Επιτροπής Σοφών για τα εργασιακά.

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

Το υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα ένα τμήμα του πορίσματος πάνω στο οποίο θα στηριχθεί και η διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης στη 2η αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή υποστηρίζει πως η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει εκτενώς τις διαδικασίες για την κήρυξη απεργίας, οπότε δεν απαιτούνται αυστηρότεροι κανόνες. Επίσης δεν διαπιστώνει κάποιον επείγοντα λόγο για άρση της απαγόρευσης της ανταπεργίας (lock-out).

Για τις ομαδικές απολύσεις, περιγράφει ένα απαραίτητο πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να κινηθεί ο εργοδότης. Σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Πριν την πραγματοποίηση της ομαδικής απόλυσης, οι εργοδότες οφείλουν να προχωρήσουν καλόπιστα σε διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων της επιχείρησης, θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα κοινωνικό πλάνο που θα παρέχει αποζημίωση στους εργαζόμενους που ενδεχομένως θα μείνουν άνεργοι για ένα αβέβαιο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να παρέχεται επανεκπαίδευση στους εργαζόμενους που απολύονται προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Οι ομαδικές απολύσεις θα πρέπει να ρυθμίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους ως ένα λειτουργικό εργαλείο για την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης. Το ισχύον σύστημα της προληπτικής διοικητικής έγκρισης συζητείται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη την έκδοση της απόφασης επί του προδικαστικού ερωτήματος, το ισχύον σύστημα θα μπορούσε να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί από ένα άλλο σύστημα εκ των προτέρων έγκρισης του σχεδίου απολύσεων». Προσθέτει δε πως σε περιπτώσεις προσωρινής οικονομικής δυσχέρειας, η εργασία μειωμένου ωραρίου μπορεί να αποτρέψει τις ομαδικές απολύσεις.

Διαφωνία…

Ο κατώτατος μισθός δίχασε τα μέλη της επιτροπής. Αν και σημειώνεται πως θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές σχετικά με την ανάπτυξη, τις τιμές, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την ανεργία, τα εισοδήματα και τους μισθούς, υπάρχει διαφωνία ως προς την αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους και των αυξήσεων του κατώτατου μισθού. Ένα μέρος της Επιτροπής προτείνει τον καθορισμό μέσω εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με καθολική εφαρμογή, ενώ ένα άλλο μέρος της Επιτροπής προτείνει τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση. Διαφωνία υπάρχει και στον κατώτατο μισθό των νέων.

Οι συλλογικές συμβάσεις

Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, σημειώνεται πως θα μπορούν να επεκτείνονται από το κράτος κατόπιν αίτησης ενός από τα διαπραγματευόμενα μέρη σε κλαδικό ή ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο. Οι συλλογικές συμβάσεις θεωρούνται αντιπροσωπευτικές εφόσον καλύπτουν το 50% των εργαζομένων της διαπραγματευτικής μονάδας του κλάδου/επαγγέλματος. Η απόφαση για την επέκταση της συλλογικής σύμβασης λαμβάνεται από τον υπουργό Εργασίας μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι θα θεσμοθετήσουν ένα διοικητικό σύστημα που θα επιτρέπει τον αξιόπιστο έλεγχο του ποσοστού των εργαζομένων που αντιπροσωπεύεται στη διαπραγματευτική μονάδα.

Υπάρχει διαφωνία σχετικά με την αρχή της εύνοιας. Ένα μέρος της Επιτροπή υποστηρίζει πως συλλογικές συμβάσεις εργασίας χαμηλότερου επιπέδου δεν μπορούν να αποκλίνουν επί τα χείρω εθνικών/κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, εκτός κι αν οι κοινωνικοί εταίροι προβλέπουν ρήτρες για συγκεκριμένα ζητήματα. Άλλη πρόταση σημειώνει πως η ιεραρχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων πρέπει να διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας, όπου συμβάσεις που συνάπτονται σε επιχειρησιακό επίπεδο, εγγύτερα των εμπλεκόμενων εργαζομένων και επιχειρήσεων, υπερισχύουν συμβάσεων που συνάπτονται σε κλαδικό/ομοιοεπαγγελματικό/εθνικό επίπεδο.

Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι όροι της συλλογικής σύμβασης μπορούν να καθορίζονται μέσω διαιτησίας, κατά προτίμηση εφόσον και τα δύο μέρη συμφωνούν. Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία θα πρέπει να θεωρείται έσχατο μέσο, αφού καταδεικνύει έλλειψη εμπιστοσύνης. Το σύστημα διαιτησίας τροποποιήθηκε πρόσφατα και θα πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι το 2018 προκειμένου να εκτιμηθεί ο ρόλος της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται πως μία συζήτηση για τα προβλήματα του συνδικαλιστικού νόμου θα ήταν χρήσιμη αν και τονίζεται πως «δεν βλέπουμε κάποια αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές πρακτικές».

 

Τη Δευτέρα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017

Πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 2% του ΑΕΠ –υψηλότερο από τον στόχο του προγράμματος οικονομικής πολιτικής– αλλά και 760 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για εκατοντάδες χιλιάδες αδύναμα νοικοκυριά, θα προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017 που πρόκειται να κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή.

Το προσχέδιο υπερκαλύπτει τις προβλέψεις του Μνημονίου για το πρωτογενές πλεόνασμα, γεγονός που σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών εξουδετερώνει πλήρως την απειλή ενεργοποίησης του αυτόματου κόφτη δημοσίων δαπανών.

Συγκεκριμένα, το τρίτο Μνημόνιο προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ για φέτος και 1,75% για το 2017. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα προβλέπει πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ για εφέτος και 1,9% το 2017.

Σε ό,τι αφορά την προαναγγελλόμενη επιστροφή στην ανάπτυξη, η πρόβλεψη εξακολουθεί να δίνει 0,3% φέτος και ισχυρή ανάπτυξη 2,7% το 2017.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πάντως, δεν θα συνοδεύεται από το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, το οποίο εκκρεμεί εδώ και μήνες λόγω της διαφωνίας κυβέρνησης και δανειστών για το ύψος των πλεονασμάτων μετά το 2018.

Είναι πιθανό η κατάθεση του Μεσοπρόθεσμου να μετατεθεί στο 2017 προκειμένου να έχει αποσαφηνιστεί έως τότε το τοπίο ως προς τη λύση για το χρέος και ως προς τα πλεονάσματα.

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα