Εισηγήτρια του ΕΛΚ για τη «γαλάζια» ανάπτυξη η Σπυράκη

Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη ορίστηκε αρμόδια εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας με τίτλο «Καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία: αξιοποιώντας τη δυναμική των θαλασσών και των ωκεανών μας για την απασχόληση και την ανάπτυξη». Η Έκθεση αυτή θα αποτελέσει βάση για το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020», το οποίο αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ετησίως.

 

Η στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης έχει σαν στόχους:

 

-την εναρμονισμένη και στοχευμένη θαλάσσια πολιτική,

 

-τη στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, όπως η Μεσόγειος και το Ιόνιο πέλαγος, και

 

-την κοινή προσέγγιση για θέματα όπως η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση των διάφορων θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

 

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με την μεγαλύτερη ακτογραμμή (16.000 χιλιόμετρα) και τα περισσότερα νησιά στην Ευρώπη, υπερπροσοντούχοι νέοι παραμένουν άνεργοι. Η «γαλάζια οικονομία» μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης και να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τη μεσο-μακροπρόθεσμη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η βιοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υπεράκτια εξόρυξη ορυκτού πλούτου, πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αλιεία, και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Διαβάστε επίσης