ΕΛ.ΠΕ.: Η Γ.Σ. είπε «οκ» στην πώληση του ΔΕΣΦΑ

Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 ακ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (ΜΣ) μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛ.ΠΕ., με αντικείμενο την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον ΔΕΣΦΑ – Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αεριού, ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κατά συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (6/7) στο αμφιθέατρο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου.

Θυμίζεται ότι, σε συνέχεια της απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) της 1ης Μαρτίου 2017 και των προβλέψεων του  άρθρου 103 του Ν. 4472/2017, το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε στις 26/6/2017 νέα διαγωνιστική διαδικασία με δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, ήτοι το 31%  εκ των μετοχών που κατέχει (εμμέσως, δια της ΔΕΠΑ Α.Ε.) το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνδυασμό με το 35% των μετοχών που κατέχει (επίσης εμμέσως, κατά τα ανωτέρω) η ΕΛ.ΠΕ.

Διαβάστε επίσης