Ενώνουν τις δυνάμεις τους Attica Bank και Συνεταιριστικές Τράπεζες

Τη συνεργασία με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες ανακοίνωσε η Attica Bank. Στόχος η προώθηση στην αγορά νέα προϊόντων  προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εμπόρων και της Ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται η συνεργασία της Attica Βank με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος στον τομέα της λειτουργίας κοινού δικτύου POS για τις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Η κίνηση αυτή συμπληρώνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ της Attica Βank και των 9 Συνεταιριστικών Τραπεζών στον τομέα της λειτουργίας κοινού δικτύου ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) Πανελλαδικά, στοχεύοντας στην παροχή προηγμένων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μέσα από ένα κοινό, εκτεταμένο και διαρκώς διερευνώμενο δίκτυο εξυπηρέτησης.

Διαβάστε επίσης