«Επανάληψη υποσχέσεων για φοροδιορθώσεις, αλλά»;

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με άρθρο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του, καυτηριάζει τις συνεχιζόμενες εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις, οι οποίες ωστόσο δεν υλοποιούνται.

Διαβάστε το άρθρο τού ΕΕΑ:

«Ένα “ενδιαφέρον” άρθρο της Καθημερινής μας επαναλαμβάνει πολυδιαφημισμένες αλλαγές και διορθώσεις στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά εξαγγέλλονται συνεχώς και επαναλαμβανόμενα από καιρό αλλά στην πραγματικότητα επιβάλλονται επαναλαμβανόμενα τα ισχύοντα σκληρά μέτρα. Η ουσία είναι πως η αγορά και η παραγωγή δεν μπορούν να κινηθούν με υποσχέσεις του μέλλοντος. Και αν κάποιες υποσχέσεις έρχονται να ακουμπήσουν λίγο θετικά την ψυχολογία των πολιτών και της αγοράς επειδή η πραγματικότητα είναι σκληρή, πολύ γρήγορα επανέρχεται το γνωστό ζοφερό κλίμα. Χωρίς λαϊκισμούς, θα λέγαμε πολύ απλά το λαϊκό γνωμικό «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει»!

Για ποιο πράγμα μιλάει το άρθρο της έγκριτης εφημερίδας; Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με αυτή, σχεδιάζει:

– τη μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις κατά τη διενέργεια των ελέγχων, ακόμα και για τις παλαιές χρήσεις και για τις υποθέσεις που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

-την κατάργηση του εξωλογιστικού προσδιορισμού που αφορά και τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί και έχουν βεβαιωθεί οι φόροι και τα πρόστιμα. Με τον νέο τρόπο ελέγχου θα μειωθούν οι φόροι και τα πρόστιμα άνω του 70% σε σχέση με αυτά που επιβάλλονται με το ισχύον σύστημα.

-οι έλεγχοι για τις χρήσεις που δεν έχουν παραγραφεί μέχρι και το 2012 θα γίνονται πλέον με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και θα λαμβάνονται υπόψη πραγματικά στοιχεία πωλήσεων, όγκου εργασιών κ.λπ. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί και στις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί.

-Με τη νέα διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι ελεγκτικές αρχές για όλες τις υποθέσεις, (από το 2008 και μετά) το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θα προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου:

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.

 

Οι έμμεσες μέθοδοι ελέγχου είναι:

 

-της αρχής των αναλογιών,

 

-της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,

 

-της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,

 

-της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, και

 

-του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

 

Με τις ως άνω τεχνικές θα προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.

 

Πόσες και πόσες φορές δεν έχει γίνει εξαγγελία παρόμοιων μέτρων; Σπάνια εφαρμόζονταν σωστά και πιο σπάνια κατέληγαν σε καλύτερη και δικαιότερη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ποτέ να μη ξεχνάμε τη καλή θεωρία και την ανάλγητη φορομπηχτική εφαρμογή των, αλήστου μνήμης, «αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης» που χρειάστηκε χρόνια αγώνων για να τα αποτινάξουν οι μικρομεσαίοι.

Μήπως είναι καιρός να αλλάξει εντελώς ο σχεδιασμός της φορολογικής πολιτικής και να στηθεί ένα διαρκές στρογγυλό τραπέζι των παραγωγικών τάξεων και των φορολογουμένων πολιτών ώστε να καταλήξουμε σε πλήρη ακτινογράφηση της φοροδοτικής ικανότητας του καθενός και να μπορεί να παταχθεί και η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία και να εφαρμοστεί επιτέλους η συνταγματική διάταξη «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους»;

 

Διαβάστε επίσης