Επιστολή Αλεξανδρή για το ΦΠΑ των δικηγόρων

Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, τον υφυπουργό Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη, και τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Αικ. Σαββαΐδου, για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από τον ΦΠΑ όσων πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ, απέστειλε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλης Αλεξανδρής.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 251 του Ν. 4281/2014, για την μετάταξη στο ευνοϊκό καθεστώς της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή δηλώσεως μεταβολών κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10§4 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ήτοι εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

«Εντούτοις», σημειώνει ο κ. Αλεξανδρής, «παρά την τεράστια σημασία του ως άνω νομοθετικού μέτρου, τόσο για λόγους κοινωνικούς όσο και για λόγους ενισχύσεως της συναλλακτικής δραστηριότητος, παρατηρείται στην πράξη αδυναμία των φορολογικών αρχών να ανταποκριθούν στις υποβαλλόμενες δηλώσεις μεταβολής προς υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς, λόγω μη εκδόσεως από την Κεντρική Διοίκηση ρητών οδηγιών ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής του. Υφίστανται, δε, σε κάθε περίπτωση, ερμηνευτικές ασάφειες και διαδικαστικά κενά, που παρακωλύουν την ομαλή εφαρμογή του μέτρου σε άμεσο χρόνο. Τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με την άκρως πιεστική προθεσμία υπαγωγής στο καθεστώς απαλλαγής, δημιουργούν μια προβληματική κατάσταση, η οποία προκαλεί την de facto αποδυνάμωση του μέτρου».

Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο κ. Αλεξανδρής επισημαίνει στην επιστολή, πως είναι «επιτακτική ανάγκη αφ ενός να παραταθεί για ικανό χρόνο η προθεσμία υποβολής της δηλώσεως μεταβολών προς υπαγωγή στο απαλλασσόμενο καθεστώς και αφετέρου να παρασχεθούν τάχιστα οι αναγκαίες εκείνες ερμηνευτικές κατευθύνσεις, προς άρση των ασαφειών και διευκόλυνση της διαδικασίας».

Για τους λόγους αυτούς, καλεί τους αρμόδιους υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

 

Διαβάστε επίσης