ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Όνομα εμπιστοσύνης για πολίτες, μετόχους και εργαζόμενους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ στήριξε την ανάπτυξή της στις αρχές της, στη χρηστή διαχείριση, στη σκληρή δουλειά και σε στρατηγικούς στόχους όπως είναι:
• Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της εκτάσεως των προσφερομένων υπηρεσιών στον πολίτη – πελάτη.
• Η δημιουργία μιας κοινωνίας ευχαριστημένων ανθρώπων, των ανθρώπων της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, η ικανοποίηση των οποίων θα πηγάζει από τη συμμετοχή τους στους μηχανισμούς των αποφάσεων και τα αποτελέσματα.
• Η επιρροή και κατάκτηση καθημερινά μεγαλύτερου μέρους της αγοράς πελατών και της αγοράς εργασίας, με στόχο την κατάκτηση της κορυφαίας θέσεως.
• Η δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των οικονομικών και διοικητικών φιλοδοξιών των στελεχών της εταιρίας

Σε κάθε περίπτωση, το όραμα της εταιρείας παραμένει αναλλοίωτο στο πέρασμα των χρόνων και συνοψίζεται στη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός οργανισμού κοντά στον οποίο:

# Ο πολίτης θα βρίσκει πλήρη ικανοποίηση όλων των αναγκών του στις δύσκολες ώρες του και όλων των επιθυμιών του.

# Οι εργαζόμενοι θα βρουν μόνιμη και σταθερή δουλειά αλλά και διέξοδο στις οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικές φιλοδοξίες τους.

# Οι επενδυτές-μέτοχοι θα βρουν δικαίωση για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την εταιρεία.

Υπό αυτό το πρίσμα η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Η εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015, διατηρεί ένα δίκτυο πωλήσεων 5.000 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερα από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Σημεία υπεροχής
Σε μία αγορά που πλήττεται από αφερεγγυότητα και αναξιοπιστία, με «σκιές» από το κλείσιμο δεκάδων ασφαλιστικών εταιρειών (περισσότερες από 130 από το 1977 έως σήμερα), τη διαμορφούμενη συνείδηση στους πολίτες ότι πιο πολύ κινδυνεύουν από το να μην υπάρχει η εταιρεία τους όταν θα έλθει η δική της σειρά να πληρώσει, καθιστά τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία, πρώτης προτεραιότητας κριτήριο για την επιλογή των ασφαλιζομένων.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι η πρώτη και η μόνη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που επέτυχε την είσοδο και την παραμονή της στην κύρια αγορά του Χ.Α. με δημόσια εγγραφή.
Είναι η μόνη εκ των εισηγμένων στο Χ.Α. που βελτίωσε την καθαρή της θέση από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (+13%), έναντι απώλειας όλων των άλλων εισηγμένων ασφαλιστικών (από -76,9% έως και -181,3%).
Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που κατέχει από το 2002 την πιστοποίηση ISO 9001:2000 από τον αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό φορέα TUV NORD, αλλά και η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που πέτυχε τη χορήγηση του νέου ISO 9001:2008, για το σύνολο των υπηρεσιών της.
Η μόνη που προσήλκυσε το ενδιαφέρον μιας μεγάλης Ελληνικής Τράπεζας για συμμετοχή στο κεφάλαιό της με 30%, μετά από εξονυχιστικό έλεγχο.

Πληρότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ δεν είναι μια συνηθισμένη ασφαλιστική εταιρεία.
Είναι μαζί με τις θυγατρικές της καθώς και τις πολύτιμες στρατηγικές της συμφωνίες με άλλους επιχειρηματικούς ομίλους, ένας οργανισμός που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες καλύπτοντας κάθε ανάγκη ή / και επιθυμία των προσώπων – φυσικών και νομικών – που την εμπιστεύονται.
Προσφέροντας υπηρεσίες ασφαλιστικές κάθε κλάδου, επενδυτικές (Αμοιβαία Κεφάλαια, Private Banking), τραπεζικές (δάνεια κάθε είδους, πιστωτικές κάρτες), βοήθειας ιατρονοσηλευτικής, οδικής / ταξιδιωτικής, τεχνικής και γενικής βοήθειας, καθώς και υπηρεσίες μέσω ειδικών μονοπωλιακών «προϊόντων», η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ καλύπτει πλήρως τα αγαθά για τα οποία κάθε πολίτης αγωνίζεται νυχθημερόν (γνωρίζοντας ότι αυτή η δυνατότητα του να αγωνίζεται δεν είναι αιώνια), όπως είναι το εισόδημα του, η οικογένειά του, η περιουσία του, η ασφαλής και αποδοτική αξιοποίηση της, καθώς και η ποιότητα της ζωής του και των δικών του ανθρώπων.

Παρεχόμενο service
Ειδικά για την παροχή των υπηρεσιών της οι άνθρωποι της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ χρησιμοποιούν τέσσερις λέξεις για να περιγράψουν το service προς πελάτες: Ταχύτητα, ευγένεια, προθυμία, χαμόγελο! Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόοδος και η ανάπτυξη της εταιρείας από το 1977 έως και σήμερα, στηρίχθηκε αποκλειστικά στο παρεχόμενο service και σε αρχές όπως η εντιμότητα, η συνέπεια και η φιλεργατικότητα.

Άριστη οργάνωση
Το 2015,η εσωτερική οργάνωση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη και η συνοχή εσωτερικών υπηρεσιών και πωλήσεων οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα.
Εχέγγυο για την ανάπτυξη, χωρίς δανεισμό, σε περίοδο κρίσης αποτελεί η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Η σωστή τιμολόγηση εγγυάται την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, µέσω της επαρκούς αποθεματοποίησης βάσει του Solvency II. Ο καταναλωτής πλέον, αναγνωρίζει πως η ορθή τιμολόγηση εγγυάται τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και άρα τη φερεγγυότητά της, γεγονός που τον διασφαλίζει έναντι των ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων.

Σταθερή διοίκηση
Από το 1977, με την κουλτούρα που έχει εμπεδωθεί ως ενιαία αντίληψη σε όλους όσους ασκούν διοίκηση στην εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει σταθερή διοίκηση, σταθερές αρχές, πολιτικές, φιλοσοφία, που δεν αλλάζουν από τις αλλαγές των διοικήσεων. Αποτέλεσμα; Οι πελάτες της δεν αιφνιδιάζονται και δεν «πληρώνουν τη νύφη» ως οι κατά τεκμήριο περισσότερο αδύνατοι, από τις αλλαγές διοικήσεων, φιλοσοφιών, προσώπων, κανόνων και οργανισμών.

Πραγματικά ανώνυμη εταιρεία
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία κανενός.
Κανείς δεν είναι και νιώθει ιδιοκτήτης. Κανείς δεν έχει το 51% και η αντίληψη «το αφεντικό και οι άλλοι» είναι αποκλεισμένη. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αποτελεί κοινοκτημοσύνη 3.000 και πλέον εργαζομένων στην εταιρεία (με σχέσεις μαζί της όχι μόνο εισοδηματικές αλλά και περιουσίας), καθώς και περίπου 3.400 μετόχων.

Αρχές
Οι αρχές που είναι ταυτόχρονα και ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η εταιρική ζωή της Ευρωπαϊκής Πίστης, καθώς και η ζωή των φυσικών προσώπων που την υπηρετούν και υπηρετούνται από αυτήν είναι η εντιμότητα και η συνέπεια προς κάθε συναλλασσόμενο με όποια ιδιότητα και να συνδέεται / συναλλάσσεται μαζί της, του ασφαλισμένου ή/και του εργαζόμενου ή/και του μετόχου. Αρχές αδιαπραγμάτευτες και αδιαίρετες, οι οποίες μαζί με τη φιλεργατικότητα και την αντίληψη service αποτέλεσαν και αποτελούν την κύρια ωστική δύναμη που οδήγησαν την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ από τη θέση ενός μικρού και άγμωστου εταιρικού σχήματος το 1977 στη σημερινή θέση της.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Πληροφορίες (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2015)

 • Βελτίωση της κερδοφορίας κατά 6,6% στα 16,1 εκατ. ευρώ.
 • Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,8% στα 172,7 εκατ. ευρώ και κατά 50,6% στα έξι τελευταία χρόνια της κρίσης στη διάρκεια των οποίων το σύνολο της αγοράς έχασε το 33% του κύκλου εργασιών της.
 • Αύξηση των αποθεμάτων κατά 7,0% στο ποσό των 250,8 εκατ. ευρώ.
 • Αύξηση ενεργητικού κατά 7,6% στα 355,0 εκατ. ευρώ.
 • Αύξηση του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου κατά 7,1% στο ποσό των 271,1 εκατ. ευρώ με διαβάθμιση ΑΑ-.
 • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 13,3% στο ποσό των 81,1 εκατ. ευρώ.
 • Στις πρώτες θέσεις της αγοράς (3η στον Κλάδο Αυτοκινήτου, 6η σε σύνολο παραγωγής).
 • Αύξηση παραγωγής (2009-2015): 50%
 • Τραπεζικός Δανεισμός: 0
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Καμία
 • Πιστοληπτική διαβάθμιση αντασφαλιστών: ΑΑ+ έως Α-
 • To 2015 Αποζημιώσαμε τους ασφαλισμένους μας με € 70,7 εκατ.
 • Είμαστε ready for Solvency II. Παράλληλα, η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) αποκτά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη.

Οικονομικοί στόχοι για το 2016 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2015)
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και όπως τονίζεται από την ηγετική της ομάδα επικεντρώνονται στην κερδοφόρα ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, οι στόχοι που η εταιρία έχει θέσει για το 2016, είναι οι ακόλουθοι:
# Αύξηση καθαρής παραγωγής κατά 5,4%.
# Μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,5%.
# Αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 10%.
# Μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1%.
# Διατήρηση του συντελεστή ζημιών στα επίπεδα του 2015.
# Διατήρηση της κερδοφορίας στα ίδια επίπεδα.
# Μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%.

Παράλληλα, έχουν τεθεί και οι παρακάτω ποιοτικοί (διοικητικοί) στόχοι:
# Συνέχιση της ανάπτυξης νέων μηχανογραφικών εφαρμογών και έναρξη της εκ βάθρων σχεδίασης του κλάδου Ζωής σε αρχιτεκτονική SOA.
# Δημιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρμας πρόσκτησης πελατών.
# Ενίσχυση του cross selling και της χρήσης του «Ασφαλιστικού Γονέα».
# Εκπαίδευση και personal coaching στο προσωπικό, σε προαιρετική βάση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ: Εταιρική δέσμευση για κοινωνική στήριξη
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουν δεσμευτεί να ενσωματώσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις αρχές βιωσιμότητας στις δραστηριότητές τους.
Άρρηκτα συνδεδεμένη µε το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία βασικό μέλημα των ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι να δημιουργήσουν έναν εταιρικό οργανισμό που μέσα από τις ενέργειές του θα αποδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο, τη συμβολή στο γενικότερο καλό και τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και των ευπαθών ομάδων.

Παράλληλα, θα μεριμνά για τους εργαζόμενούς της, θα δεσμεύεται για µια βιώσιμη ανάπτυξη και θα λειτουργεί ως ενεργό µέλος της κοινωνίας.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αναγνωρίζουν όπως λένε χαρακτηριστικά «την ευθύνη που µας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον και έχουμε τοποθετήσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού µας σχεδιασμού».

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι από το 2011 η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει υλοποιήσει ένα εξαιρετικά σηµαντικό έργο που αριθμεί πάνω από 240 δράσεις στήριξης στην ελληνική κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

# Θέσπιση στόχων και δράσεων για τη μείωση των ενεργειακών ρύπων της εταιρείας, µε παράλληλη επιβράβευση του «πράσινου» ανθρώπινου δυναμικού.
# Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, φιλοξενώντας και ενισχύοντας οικονομικά 6 startup εταιρείες.
# Στήριξη της Παιδείας µε επιχορηγήσεις σε 60 σχολεία, 14 νηπιαγωγεία, 4 πανεπιστήμια και ΤΕΙ και 3 ερευνητικές ομάδες.
# Στήριξη των κοινωνικών δομών των δήμων και των σχολείων, χρηματοδοτώντας πλήρως τη σίτιση 600 πολιτών µε άμεση ανάγκη για ένα έτος και εξασφαλίζοντας 1.250 γεύματα σε μαθητές σχολείων.
# Ενίσχυση των προσπαθειών των αθλητών που εκπροσώπησαν τη χώρα µας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, ως Υποστηρικτές της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας.

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ):

«Κοντά σε κάθε ελληνική οικογένεια, με ταχύτητα, ευγένεια, προθυμία και χαμόγελο»

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουμε ένα «Όνειρο» και είμαστε όλοι δεσμευμένοι να το πραγματοποιήσουμε.  Γνωρίζουμε και έχουμε ως απόδειξη την ίδια την πορεία της Εταιρίας μας, ότι το Όνειρο και η πραγματικότητα είναι ένα και το αυτό και ότι αυτό που τα χωρίζει είναι μόνο ο χρόνος.  Γι’ αυτό και δεν έχουμε καμία αμφιβολία για την επίτευξή του. Με τις ίδιες αρχές που μας οδήγησαν στη σημερινή εξέχουσα θέση μας –Εντιμότητα, Συνέπεια, Φιλεργατικότητα, Χρηστή διαχείριση– και τις ίδιες προϋποθέσεις – απόφαση οριστική και αμετάκλητη, Ατσάλινη Θέληση, Ακλόνητη Πίστη, Αφοσίωση & Ενθουσιασμό.

Αυτές οι αρχές και προϋποθέσεις, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα τεσσάρων περίπου δεκαετιών, ενισχύονται από την πρόσφατη παρουσία της EBRD (European Bank for Recon­struction and Development) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μας, που αποτελεί έκφραση εμπιστοσύνης προς την Εταιρία και τις προοπτικές της αλλά και ισχυρή απόδειξη της υφιστάμενης φερεγγυότητας & αξιοπιστίας της.

Τι μας κάνει διαφορετικούς – Γνωρίστε την  Ευρωπαϊκή Πίστη

 1. Είμαστε Ελληνική εταιρία και αποτελούμε κέντρο λήψεως αποφάσεων.
 2. Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες καλύπτοντας κάθε ανάγκη ή/και επιθυμία των προσώπων –φυσικών και νομικών– που μας εμπιστεύονται. Υπηρεσίες ασφαλιστικές κάθε κλάδου, επενδυτικές (Αμοιβαία Κεφάλαια, Private Banking), Τραπεζικές (Λογαριασμοί Καταθέσεων, δάνεια κάθε είδους, πιστωτικές κάρτες), βοήθειας ιατρονοσηλευτικής, οδικής/ταξιδιωτικής, τεχνικής και γενικής βοήθειας καθώς και υπηρεσίες μέσω ειδικών μονοπωλιακών «προϊόντων».
 3. Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Κανείς δεν είναι και δεν νιώθει ιδιοκτήτης. Κανείς δεν έχει το 51% και η αντίληψη «το αφεντικό και οι άλλοι» είναι αποκλεισμένη. Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί κοινοκτημοσύνη Εργαζομένων στην Εταιρία καθώς και 4.000 περίπου Mετόχων.
 4. Είμαστε η μόνη ασφαλιστική εισηγμένη στο ΧΑ και έχουμε ελεγχθεί φορολογικά, διοικητικά, νομικά και οικονομικά, με αποτελέσματα που μας επέτρεψαν αυτήν την εισαγωγή με δημόσια εγγραφή.
 5. Έχουμε 38 χρόνια παρουσίας στην Ασφαλιστική Αγορά και έχουμε σημειώσει αποδόσεις πάνω από τα συνήθη όρια, όπως ενδεικτικά σε μέσο όρο 37ετίας αύξηση κύκλου εργασιών κατά 23%, καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) 23,5%, ενεργητικού 25,5%, αποθεμάτων 26% & απασχόλησης 16%. Στα έξι τελευταία χρόνια της κρίσης και της οικονομικής ύφεσης έχουμε αυξήσει την παραγωγή μας κατά 50% έναντι μείωσης του συνόλου της αγοράς κατά 33%.
 6. Απασχολούμε πάνω από 5.000 Ασφαλιστικούς Συμβούλους και 405 άτομα ως έμμισθο προσωπικό, που εξυπηρετούν πάνω από 500.000 ασφαλιστήρια. Δεν έχουμε προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών του διοικητικού μας προσωπικού ούτε στα έξι τελευταία χρόνια της κρίσης ούτε σε απολύσεις. Αντιστρόφως στα τελευταία χρόνια έχουμε επιβραβεύσει το ανθρώπινο δυναμικό μας με bonus περίπου 5,2 εκατ. ευρώ.
 7. Είχαμε επιλεγεί από την ΤτΕ και είμαστε μεταξύ των τεσσάρων μόνον ασφαλιστικών ομίλων που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό stress test και βγήκαμε αλώβητοι από αυτήν τη δοκιμασία, χωρίς να απαιτηθεί καμία αύξηση κεφαλαίου.
 8. Απορροφήσαμε τη ζημιά από το PSI των Ελληνικών Ομολόγων σε μια χρήση και δεν μπήκαμε στη διαδικασία της τριετούς ρύθμισης της ΤτΕ για την απόσβεση αυτών των ζημιών, όπως έκανε μεγάλο μέρος της ασφαλιστικής αγοράς.
 9. Δεν έχουμε επί 38 συναπτά έτη καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή ούτε μίας ημέρας, ούτε μία φορά. Δεν έχουμε Τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό και έχουμε καταβάλει 100δες εκατομμύρια σε φόρους, εισφορές, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. υποχρεώσεις μας προς το Δημόσιο.
 10. Βραβευτήκαμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ως «True Leader» εταιρία και είμαστε μία εκ των 13 επιχειρήσεων που λαμβάνουν αυτήν τη διάκριση από την ICAP ανελλιπώς από την καθιέρωση του θεσμού.
 11. Είμαστε η μόνη ασφαλιστική που πιστοποιήθηκε το 2014 με το μοντέλο SEΕ G (Social, Ethics, Environment, Governance) και διακριθήκαμε λαμβάνοντας το χρυσό βραβείο επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής υπευθυνότητας. Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε εκ νέου το 2015 ως πλατινένια διάκριση.
 12. Μια ακόμη απόδειξη χρηστής διαχείρισης και συνέπειας στην τήρηση των υποχρεώσεών μας είναι το γεγονός ότι από την απαιτηθείσα ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών εταιριών του 1,97 δισ. € που ζήτησε η ΤτΕ από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς λόγω PSI, η Ευρωπαϊκή Πίστη δεν κλήθηκε να κάνει αύξηση των κεφαλαίων της ούτε ενός ευρώ.
 13. Ελεγχόμαστε από Ανεξάρτητο Εσωτερικό Έλεγχο, Ορκωτούς Λογιστές, την ΤτΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχοντας δώσει διαπιστευτήρια συνεπούς τήρησης των Νόμων και όλων των υποχρεώσεών μας.
 14. Διαχειριζόμαστε ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναν κύκλο εργασιών άνω των 172 εκατ. € και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από 271 εκατ. € διαβάθμισης ΑΑ-.

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα