Η… ειλικρίνεια έσωσε τη περιουσία!

Το δικαστήριο εκτίμησε την ειλικρίνειά της και της χορήγησε περίοδο χάριτος τριών ετών και διατήρηση του συνόλου της περιουσίας της. Ο λόγος για μια χωρισμένη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, που είχε ζητήσει να εφαρμοστούν στο πρόσωπο της οι διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά καθώς δεν ήταν πλέον σε θέση να αποπληρώσει τα δάνεια της.

Το Ειρηνοδικείο της αναγνώρισε ειλικρινή δήλωση του συνόλου της περιουσίας της, μετά την πρόθεσή της να εμφανίσει εισοδήματα που εισπράττει από συγγενικά της πρόσωπα. Συγκεκριμένα το δικαστήριο (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), έκανε δεκτό το αίτημα της για χορήγηση προσωρινής διαταγής για οφειλές συνολικού ύψους 157.000 ευρώ προς τρεις πιστώτριες τράπεζες, και διέταξε τη διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, καθώς και την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως.

Το μοναδικό της εισόδημα, πέραν της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει από συγγενικά της πρόσωπα, προέρχεται από μίσθωμα 300 ευρώ ενός διαμερίσματος, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνουν:
α) Την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος συνολικής επιφανείας 130,20 τ.μ, το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία,
β) Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 80,00 τ.μ
γ) Ι.Χ. επιβατηγό όχημα.

Το Ειρηνοδικείο της χορήγησε περίοδο χάριτος τριών ετών, διατάσσοντας μετά το πέρας της να καταβάλει δόσεις ύψους 300 ευρώ στις πιστώτριες τράπεζες για την διάσωση της κύριας κατοικίας της μέχρι να συζητηθεί η κύρια αίτηση της.

Διαβάστε επίσης