“Η καθιέρωση της απλής αναλογικής θα διαλύσει τους δήμους”

Κατά της απλής αναλογικής και υπέρ της πενταετούς θητείας εμφανίζονται οι δήμαρχοι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων OPINION POLL.

Σύμφωνα με την έρευνα που επικαλείται σε σχετική ανάρτησή του το αυτοδιοικητικό πόρταλ airetos.gr, τα στοιχεία του εν λόγω γκάλοπ δείχνουν τα εξής:

– Δήμαρχοι και πολίτες φαίνεται να συμφωνούν ότι οι ενώσεις δήμων με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ήταν αρνητικές ή μάλλον αρνητικές. Οι πρώτοι με ποσοστό 52.25% και οι δεύτεροι με 59.01%. Ζητούν μάλιστα κατά πλειοψηφία ( 67.11% των δημάρχων και 61.26% των πολιτών) να επανεξεταστεί το χωροταξικό των δήμων με τον νέο νόμο που ετοιμάζει η Κυβέρνηση.

– Αναφορικά με τη θέσπιση απλής αναλογικής και στην Αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι κατά συντριπτική πλειοψηφία (60,53%) θεωρούν ότι η καθιέρωση της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές θα διαλύσει τους δήμους, ενώ οι πολίτες κατά 50.18% τάσσονταν κατά 50.18% υπέρ, προφανώς θεωρώντας ότι χρειάζεται ιδιαίτερα στην Αυτοδιοίκηση να διασφαλίζονται οι μεγαλύτερες δυνατές συναινέσεις.

– Σχετικά με τα χρόνια θητείας των δημάρχων, το 76.32% των αιρετών θεωρεί ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η πενταετία που ισχύει σήμερα, ενώ το 53.81% των πολιτών τάσσονταν υπέρ της επιστροφής της τετραετίας.

– Ως βασικά εμπόδια στο έργο τους οι δήμαρχοι θεωρούν κυρίως την γραφειοκρατία (51,95% ) και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (44,16%), με τις ελλείψεις σε προσωπικό και την οικονομική κατάσταση να καταλαμβάνουν την τρίτη θέση (37,66% και 36,36% αντίστοιχα).

Εντύπωση προκαλεί ότι 1 στους 5 δημάρχους δηλώνει ότι η ίδια η αδυναμία του δημάρχου και η έλλειψη σχεδίου (που είναι δική του δουλειά) συνιστούν εμπόδιο για την προώθηση του δημοτικού έργου. Πρόκειται για πραγματικά εντυπωσιακό εύρημα.

– Συντριπτικά είναι τα ποσοστά υπέρ μέτρων ενδυνάμωσης της Αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο επόμενο διάστημα. Το 94.74% των Δημάρχων τάσσεται υπέρ της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων Κεντρικής Εξουσίας και Αυτοδιοίκησης, το 67.11% θεωρεί ότι πρέπει να μεταφερθούν και άλλες αρμοδιότητες στους ΟΤΑ (π.χ. παιδεία, νοσοκομεία κ.ά.) με την ταυτόχρονη μεταφορά πόρων και την εξασφάλιση ύπαρξης του κατάλληλου προσωπικού.

Επίσης, το 82.89% θεωρεί ότι οι δήμοι πρέπει να έχουν γενικό γραμματέα ορισμένο από τον δήμαρχο και όχι διοικητικό γραμματέα ορισμένο από το υπουργείο, το 75% πιστεύει στην ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων με φορολογική αποκέντρωση, το 94.74% τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυνατότητας των δήμων με πρόσβαση στο ΕΣΠΑ μέσω ειδικού Προγράμματος και το 81.58% θεωρεί ότι χρειάζεται νέο πλαίσιο που θα επιτρέπει στην Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Διαβάστε επίσης