Θα πληρώνουμε τις εισφορές των δημάρχων-δικηγόρων!

Την ώρα που χιλιάδες άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν από την τσέπη τους τις ασφαλιστικές τους εισφορές, οι δήμαρχοι-δικηγόροι απαλλάσσονται από αυτήν την υποχρέωση, φορτώνοντάς την μάλιστα στον προϋπολογισμό τού Δήμου τους! Κι όμως αυτή η τροπολογία-πρόκληση πέρασε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής κατά την οποία ψηφίστηκαν τα άρθρα και οι τροπολογίες του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

Η τροπολογία, η οποία ήταν εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και η οποία εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ξεχωριστό άρθρο, αναφέρει επί λέξει:

«Μετά την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρ. 31 του Ν.4194/2013 (“Κώδικας Δικηγόρων” ΦΕΚ Α’ 208/27.09.2013), σύμφωνα με την οποία Δήμαρχοι που έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, από 27.09.2013, βρίσκονται σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους, το σύνολο των εισφορών τους στον οικείο φορέα ασφάλισης, καταβάλλεται από το Δήμο και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού».

Διαβάστε επίσης