Κληρώθηκαν τα μέλη του 11μελούς και 15μελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για το 2014

Στον  Άρειο Πάγο  κληρώθηκαν τα μέλη του 11μελούς και 15μελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής για το ερχόμενο  έτος ( 1.1.2014 έως 31.12.2014).
Αναλυτικότερα, τα τακτικά μέλη του 11μελούς ΑΔΣ  είναι ο πρόεδρος και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Θεοχαρίδης και Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, αντίστοιχα, αντιπρόεδροι του ΑΠ, Αντώνης Αθηναίος, Νικόλαος Λεοντής, Σπυρίδων Μιτσιάλης, οι αντεισαγγελείς  του ΑΠ Γεώργιος Παντελής και Γεώργιος Κολιοκώστας και οι αρεοπαγίτες Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Ασπασία Καρέλλου, Δημήτριος Κόμης.
Τακτικά μέλη του 15μελούς ΑΔΣ είναι τα μέλη του 11μελούς και οι αρεοπαγίτες Ανδρέας Δουλγεράκης, Ανδρέας Ξένος, Αργύριος  Σταυράκης και Εμμανουήλ Κλαδογένης.
Αναπληρωματικά μέλη του 11μελούς ΑΔΣ είναι οι αντιπρόεδροι του ΑΠ Βασίλειος Λυκούδης και Γεώργος  Γιαννούλης, οι αντεισαγγελείς Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης και  Αναστάσιος Κανελλόπουλος, καθώς και οι αρεοπαγίτες Ανδρέας Δουλγεράκης, Ανδρέας Ξένος,  Αργύριος Σταυράκης, Εμμανουήλ Κλαδογένης, Γεώργιος Σακκάς, Δημήτριος Μουστάκας και Νικόλαος Μπιχάκης.
Αναπληρωματικά μέλη του 15μελούς ΑΔΣ  είναι οι αντιπρόεδροι Βασίλειος Λυκούδης, Γεώργιος Γιαννούλης, οι αντεισαγγελείς Μιλτιάδης Ανδρεωτέλλης και Αναστάσιος Κανελλόπουλος και οι αρεοπαγίτες Γεώργιος Σακκάς, Δημήτριος Μουστάκας και Νικόλαος Μπιχάκης.
Διαβάστε επίσης