Κοινοποιήθηκε στους δημάρχους η απόφαση της ΚΕΔΕ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Η απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ να μην κατατεθούν από τους δήμους τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, κοινοποιείται σήμερα στους δημάρχους όλης της χώρας.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι, για την καλύτερη «θωράκισή» τους απέναντι στο έγγραφο του ΓΛΚ, με το οποίο ζητείται η κατάθεση των χρημάτων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι δήμοι θα πρέπει να αποτυπώσουν την πραγματική οικονομική θέση τους, προκειμένου τα τυχόν αποθεματικά που υπάρχουν, να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένα δεδομένα σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και επιπλέον κόστη που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα η αυξημένη μισθοδοσία και η μείωση του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού.

Σε περίπτωση που και μετά από αυτήν την αντιστοίχηση υπάρξει υπόλοιπο αποθεματικού, προτείνεται η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, σε όποιον δήμο δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή η κατάθεση του υπόλοιπου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τονίζεται τέλος ότι η ΚΕΔΕ «προγραμματίζει άμεσα στο επόμενο διάστημα, συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών».

Διαβάστε επίσης