Λοβέρδος: Εκτελούν την επιχειρηματικότητα με τους νέους νόμους

Με δήλωση του ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρεται στους ειδικούς ποινικούς νόμους που σχετίζονται με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα και καταθέτει τις προτάσεις της Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα.

«Μέσα σε συνθήκες ύφεσης για έκτο κατά σειρά χρόνο, η μάχη για τη διατήρηση στην οικονομική ζωή των επιχειρήσεων, καθώς και των σχετικών θέσεων εργασίας αποτελεί, οφείλει να αποτελεί, τον πρώτο σκοπό και στόχο της παρούσας τρικομματικής κυβέρνησης. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Οικονομικών πρέπει επειγόντως να επανεξετάσουν μια σειρά ισχυόντων ειδικών ποινικών νόμων, που σχετίζονται με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Η λογική της διαπόμπευσης και της φυλάκισης επιχειρηματιών πρέπει να αντικατασταθεί από την πρακτική της διάσωσης των επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν η ύφεση και η ανεργία. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δημόσιο παρ’ ότι τελεί απολύτως εν αδίκω, εν τούτοις δεν σταματά να διώκει ποινικά και διοικητικά τις επιχειρήσεις (πχ στις περιπτώσεις συμψηφισμού, που ενώ κακώς δεν γίνεται ακόμη κι όταν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, το δημόσιο διώκει τους δανειστές του!!!). Αν δεν συνειδητοποιηθεί πως σήμερα άνω του 90 ο/ο των επιχειρήσεων έχουν χρέη πάσης μορφής, τότε δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί οικονομική πολιτική. Κι όταν πρόκειται για μέτρα τόνωσης της οικονομίας που δεν προϋποθέτουν οικονομικό κόστος, τότε είναι απορίας άξιο, γιατί η κυβέρνηση δεν σπεύδει να τα εφαρμόσει!» σημειώνει ο πρώην υπουργός συνεχίζοντας:

«Προ ολίγων εβδομάδων επτά Βουλευτές διαφορετικών κομμάτων, καταθέσαμε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δίχως όμως να πάρουμε απάντηση!

Ενδεικτικά, οι προτάσεις μας είναι οι εξής:

-Ρητή κατάργηση των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην περίπτωση όπου υπάρχει και οφειλή του κράτους ή των φορέων του και η οποία δεν συμψηφίζεται, διότι δεν θεσπίστηκε ακόμη η σχετική δυνατότητα. Ως εκ περισσού η υπογράμμιση, πως αυτό επιβάλλεται ακόμη περισσότερο, όπου έχουν εκδοθεί επι του θέματος της οφειλής του δημοσίου σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

-Κατάργηση της επιβολής μέτρων οιασδήποτε μορφής επί ανώνυμης καταγγελίας.

-Κατάργηση του εικοσάμηνου αυτόφωρου για οφειλές προς το δημόσιο.

-Ρητή κατάργηση της ποινικής ευθύνης των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ Ανώνυμης Εταιρίας για οιοδήποτε αδίκημα οικονομικό που έχει σχέση με τη διαχείριση της ΑΕ (αδικήματα φοροδιαφυγής, μη καταβολής φόρων και εισφοροδιαφυγής). Επίσης, κατάργηση της ποινικής τους ευθύνης ως αντικειμενικής για αδικήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση περιουσίας της ΑΕ, εκτός αν προκύπτει συγκεκριμένη διαχειριστική πράξη τους. Η ρύθμιση είναι σύμφωνη και με τον νόμο ν. 3016/2002), που ρυθμίζει την ύπαρξη μελών μη εκτελεστικών στα ΔΣ της ΑΕ.

– Νομοθετικός περιορισμός της ποινικής ευθύνης των μελών του ΔΣ της ΑΕ(για φορολογικά αδικήματα και αδικήματα εισφοροδιαφυγής) μόνο στα πρόσωπα του Προέδρου(αν είναι εκτελεστικό μέλος) του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Εντεταλμένων Συμβούλων

– Κατάργηση αγορανομικής ποινικής ευθύνης και αντικατάστασής της με αυστηρές διοικητικές ποινές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βλάβης κατά της υγείας.

– Εναλλακτικώς, προτείνεται ο ρητός περιορισμός της αγορανομικής ευθύνης σε πρόσωπο ειδικά οριζόμενο και όχι η ισχύουσα επέκταση της σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕ.

– Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Άρθρο 17 Ν. 2523/1997- Προτείνεται η κατάργηση του υπολογισμού των προσαυξήσεων στο ποσό που διαμορφώνει την ποινή. Η ποινή αλλά και η φύση της πράξης (πλημμέλημα η κακούργημα) έχει ως αφετηρία υπολογισμού μόνο το οφειλόμενο κεφάλαιο.

-Τροποποίηση διατάξεων για τη μετατροπή της ποινής (άρθρο 21 παρ. 8 Ν. 2523/1997), ώστε το ποσό της μετατροπής να μην είναι διαφορετικό από τα ισχύοντα γενικά. .Κατάργηση της διάταξης όπου στην υποτροπή δεν υπάρχει δικαίωμα μετατροπής της ποινής.

-Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών– Άρθρο 18 Ν. 2523/1997. Ποινικοποίηση μόνο όταν το χρέος είναι ανώτερο των 20.000 Ευρώ, αντί των 3000 που ισχύει σήμερα. Ποινή κάθειρξης εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 150.000 Ευρώ, αντί των 75000 που ισχύει σήμερα. Κατάργηση της διάταξης όπου στην υποτροπή δεν υπάρχει δικαίωμα μετατροπής της ποινής.

-Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους. – Άρθρο 25 Ν. 2523/1997 . Προτείνεται η πράξη να είναι αξιόποινη, μόνο όταν δεν καταβάλλονται τα οφειλόμενα για περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες, όταν ο υπόχρεος έστω και μία φορά έχει υπαχθεί σε διακανονισμό.

-Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά- εικονικά -νοθευμένα φορολογικά στοιχεία. Άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Στα ποσά για την άσκηση ποινικής δίωξης και για το χαρακτηρισμό της πράξης προτείνεται να υπολογίζεται μόνο το κεφάλαιο και όχι οι προσαυξήσεις. Στην περίπτωση καταβολής του κεφαλαίου, ακόμη και σε 24 δόσεις εξαλείφεται το αξιόποινο».

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα