Λουκέτο – εξπρές σε επιχειρήσεις που κλέβουν ΦΠΑ

Μπλόκο στα ύποπτα ΑΦΜ και λουκέτο σε εταιρείες με εικονικά τιμολόγια βάζει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με απόφασή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Δύο χρόνια μετά από τη ψήφιση των σχετικών διατάξεων, όσοι συναλλάσσονται με επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές συναλλαγές), θα μπουν στο μικροσκόπιο της ΓΓΔΕ, η οποία θα τους αναστείλει τον ΑΦΜ, αν υφίστανται στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή.

Όπως προκύπτει από την απόφαση της Κατερίνας Σαββαϊδου, οι λόγοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή ΑΦΜ, είναι η διαπίστωση ότι ο φορολογούμενος:

-Δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και ανακεφαλαιοποιητικούς πίνακες για ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε,

-Εχει υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση ΦΠΑ, θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό,

-Δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα (μετά από επιτόπιο έλεγχο) ή έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων,

-Εχει διαπράξει φοροδιαφυγή όσον αφορά ΦΠΑ (μη απόδοση του φόρου, ανακριβής συμψηφισμό κλπ),

-Εχει κριθεί ως «εξαφανισμένος έμπορος» από το κράτος μέλος εγκατάστασής του, εφόσον πρόκειται για μη εγκατεστημένο στη χώρα μας επιχειρηματία (οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής ή από δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων),

-Αρνείται να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα τα οποία ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Για να «ζωντανέψει» ο ΑΦΜ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι η Φορολογική Διοίκηση έκανε λάθος ή οι λόγοι για τους οποίους προχώρησε σε αναστολή ΑΦΜ δεν υπάρχουν.

Η διαδικασία αναστολής του ΑΦΜ, θα γίνεται με διαδικασίες – εξπρές. Αν η επιχείρηση έχει μπει σε μαύρη λίστα άλλης χώρας ή υπάρχει βεβαιότητα για εικονικές συναλλαγές με στόχο την κλοπή ΦΠΑ, απλώς αποστέλλεται ένα ενημερωτικό e-mail ότι ο ΑΦΜ έχει απενεργοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης