«Λουκέτο» σε ιδιωτική κλινική έβαλε η Περιφέρεια Αττικής

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας Κλινικής, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, κατά τον συνήθη περιοδικό έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Ιατρικών Μονάδων, που πραγματοποιήθηκε στις 09.09.2016, διαπιστώθηκε ότι η Κλινική δεν λειτουργεί.

Σημειώνεται ότι προ τριετίας χορηγήθηκε στη συγκεκριμένη Κλινική βεβαίωση καλής λειτουργίας, η οποία λήγει την 28.09.2016.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 235/2000, 198/2007, 3918/2011), η Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Κλινικών και ελέγχου καλής λειτουργίας αυτών που αφορά αποκλειστικά στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Αντίθετα, ουδεμία αρμοδιότητα έχει η Περιφέρεια ως προς τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών των Μονάδων Υγείας, ενώ μέχρι σήμερα, δεν υπεβλήθη από την εν λόγω κλινική αίτημα για διακοπή της λειτουργίας της.

Διαβάστε επίσης