Μειώνεται κατά 300 εκατ. ευρώ το όριο δανεισμού των ελληνικών Τραπεζών

Κατά 300 εκατ. ευρώ μειώνεται το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 33,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η μείωση αντανακλά την βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, κυρίως λόγω των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Διαβάστε επίσης