Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελούσια έξοδος στη Eurobank

Περί τους 1.100 εργαζόμενους δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδους της Eurobank το οποίο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε ορισθεί.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην Eurobank επιτεύχθηκε ισορροπημένη κατανομή των εργαζομένων που έκαναν χρήση του Προγράμματος, μεταξύ του δικτύου και των διοικητικών υπηρεσιών.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η κατανομή αυτή βοηθά την αναδιάρθρωση και επιτρέπει την επίτευξη των συνεργειών στο πλαίσιο και των συγχωνεύσεων με το νέο ΤΤ και την Proton Bank.

Ειδικότερα διευκολύνεται:

• Ο περιορισμός του κόστους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Eurobank

• Η ομαλή απορρόφηση του διοικητικού προσωπικού του νέου Τ.Τ. και της Proton

Ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης υλοποίησης του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου, η μείωση του μισθολογικού κόστους εκτιμάται σε άνω των 55 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας, με έμφαση στην ανάδειξη των συνεργειών στις σχέσεις με τους πελάτες.

Διαβάστε επίσης