Με Κεδίκογλου η Ελλάδα στο Συμβούλιο υπουργών Παιδείας της Ε.Ε.

Στις 25 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Παιδείας και Νεολαίας. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου.

Στον τομέα της Εκπαίδευσης, υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα για την «Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εκπαίδευση» και την «Παγκόσμια Διάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης». Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, με θέμα την χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων και την Ψηφιακή Μάθηση. Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στη χρήση των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, επεσήμανε, όμως και μια σειρά θεμάτων που απορρέουν από αυτή, όπως θέματα διασφάλισης ποιότητας, πνευματικών δικαιωμάτων και χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους.  Τέλος, τόνισε το γεγονός ότι τα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα θα πρέπει να θεωρούνται βασικό εργαλείο για την παροχή εκπαίδευσης, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθητή της παραδοσιακής τάξης.

Στον τομέα της Νεολαίας, υιοθετήθηκαν «Συμπεράσματα σχετικά με την Κοινωνική Ένταξη των Νέων» που δεν είναι στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση ή στην απασχόληση και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Νεολαίας. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι, παρά το σχεδιασμό ενεργών πολιτικών ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων παρατηρείται αδυναμία ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και σημείωσε ότι είναι απαραίτητη η μείωση της ανεργίας και η εφαρμογή πολιτικών υπέρ της μείωσης της εξωτερικής μετανάστευσης των νέων. Τέλος, στο πλαίσιο της συνάντησης ο υφυπουργός παρουσίασε τις προτεραιότητες της επερχομένης ελληνικής προεδρίας στους τομείς της Εκπαίδευσης  και της Νεολαίας.

 

 

Διαβάστε επίσης