Νέα αύξηση του ELA κατά 400 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες

Κατά 400 εκατ. ευρώ αυξήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα (ELA) για τις ελληνικές τράπεζες.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος “στις 22 Μαρτίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 46,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η αύξηση του ανώτατου ορίου κατά 0,4 δισεκ. ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα”.

Διαβάστε επίσης