Νέα μείωση του ορίου ELA για ελληνικές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε τη μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 300 εκατ. ευρώ στα 69,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις 21 Απριλίου η ΕΚΤ είχε μειώσει το όριο χρήσης του ELA από τις ελληνικές τράπεζες κατά 0,5 δισ. ευρώ στα 69,4 δισ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, «Στις 4 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 69,1 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,3 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.»

Διαβάστε επίσης