Νέα προσφυγή ενστόλων για το ψαλίδι στις αποδοχές τους

Με τη μείωση των αποδοχών των ενστόλων όλων των σωμάτων θα ασχοληθεί εκ νέου η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία τέσσερις Ενώσεις αποστράτων κατέθεσαν νέα προσφυγή. Οι ένστολοι στρέφονται κατά του νέου νομοθετικού πλαισίου που διαμορφώνει τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις συντάξεις του σε χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα από τα προβλεπόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τον περασμένο έτος δικαίωσε τους ενστόλους κρίνοντας ότι η αναδρομική από 1η Αυγούστου 2012 μείωση των αποδοχών και κατά προέκταση των συντάξεων είναι αντισυνταγματική και ότι πρέπει να επανέλθουν οι αποδοχές στο προηγούμενο προ των μειώσεων καθεστώς. Στην ίδια απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ τονιζόταν ότι το κράτος πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που θα επιφέρει νέες μειώσεις στο ύψος των αποδοχών του Ιουλίου 2012.

Ως προς το σκέλος της αναδρομικής περικοπής των συντάξεων όλων των ενστόλων συνταυτίστηκε και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις με το νόμο 4307/2014 προσδιορίστηκαν νέοι συντελεστές των βασικών μισθών των στρατιωτικών και καθορίστηκαν εκ νέου τα επιδόματά τους, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζουν οι ένστολοι– να επέρχονται μειώσεις στις αποδοχές και στις συντάξεις τουλάχιστον 50% σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις του Ιουλίου 2012.

Ακολούθησε η έκδοση της από 17/11/2014 υπουργικής απόφασης με την οποία αναπροσαρμοσθήκαν οι αποδοχές και οι συντάξεις των ενστόλων στα μειωμένα επίπεδα που προβλέπει ο επίμαχος νόμος 4307/2014.

Να σημειωθεί ότι από την επιτροπή μη συμμόρφωσης του ΣτΕ αναμένεται, μετά από αίτηση των ενστόλων, να εκδοθεί απόφαση για μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης προς την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

 

Τι αναφέρεται στη νέα προσφυγή

Στην προσφυγή τονίζεται ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις αποδοχές και συντάξεις των ενστόλων είναι αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Υπογραμμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο τόσο με τον νόμο 4307/2014 όσο και με την εν λόγω υπουργική απόφαση, προέβησαν σε αυθαίρετη, μερική, μονομερή επιλεκτική εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του περασμένου έτους με την οποία δικαιώθηκαν οι στρατιωτικοί.

Αυτό έχει ως συνέπεια να παραβιάζονται τα άρθρα 20, 26 και 95 του Συντάγματος, που καθιερώνουν: 1) το δικαίωμα της παροχής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, 2) την   αρχή της διάκρισης των εξουσιών και 3) την υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Ακόμη, επισημαίνουν οι προσφεύγοντες ότι παραβιάζεται και η ΕΣΔΑ η οποία προστατεύει την περιουσία στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι αποδοχές και οι συντάξεις. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει συγκεκριμένα η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και το συντονιστικό συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών.

Διαβάστε επίσης