«Ναι» του ΣτΕ στην Ελληνικός Χρυσός

Δεκτή την αίτηση της «Ελληνικός Χρυσός» που ζητούσε να της επιτραπεί η κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στις Σκουριές Χαλκιδικής έγινε δεκτή χθες Δευτέρα (27/4) από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Ειδικότερα, με την υπ΄ αριθμ. 1449/2015 απόφαση του Ε΄ τμήματος του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου κρίθηκε ότι το σχετικό αίτημα της εταιρείας για την κατασκευή του εν λόγω εργοστασίου είχε απορριφθεί το 2013 με μη νόμιμη αιτιολογία από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι για την ανέγερση βιομηχανικών μονάδων και άλλων υποστηρικτικών της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων, οι οποίες χωροθετούνται μέσα στη μεταλλευτική παραχώρηση (όπως είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση η μονάδα εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων) δεν ισχύουν οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού ούτε και το Προεδρικό Διάταγμα του 1985 περί ελάχιστου προσώπου γηπέδου επί κοινοχρήστου δρόμου, αλλά αποκλειστικά οι σχετικές διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα.

Πάντως, οι σύμβουλοι Επικρατείας διευκρινίζουν ότι η νομοθεσία ορίζει ότι οι άδειες αυτές δύνανται να χορηγούνται κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων.

Διαβάστε επίσης