Ξεκινούν από 1η Μαΐου οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο

Τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι από την 1 Μαΐου 2018 θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την τροπολογία πλέον οι πλειστηριασμοί για οφειλές προς το Δημόσιο δεν θα γίνονται στη βάση του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων αλλά με βάση όσα προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται με τιμή εκκίνησης την εμπορική αξία η οποία θα προσδιορίζεται βάση εκτίμησης ειδικού εκτιμητή και όχι με βάση την αντικειμενική αξία όπως γινόταν μέχρι πρότινος.

Σύμφωνα με την τροπολογία η γνωστοποίηση των πλειστηριασμών για χρέη προς το Δημόσιο θα γίνεται πλέον μέσα σε διάστημα πέντε ημερών πριν τον πλειστηριασμό και όλες οι διαδικασίες θα ακολουθούν το σύντομο τυπικό που προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Η τροπολογία προβλέπει ότι η ικανοποίηση του Δημοσίου από το προϊόν του πλειστηριασμού θα γίνεται με την κατάταξη που προβλέπεται από τον κώδικα. Αυτό συνεπάγεται απώλειες εσόδων για το Δημόσιο καθώς βάση κατάταξης οι ιδιώτες πιστωτές θα προηγούνται του Δημοσίου στην ικανοποίηση των αξιώσεων τους.

Διαβάστε επίσης