Ορίστηκε η νέα ηγεσία της ΡΑΕ

Ο Νίκος Μπουλαξής, διδάκτορας Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός αναλαμβάνει από σήμερα πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και ο Σωτήριος Μανωλκίδης, διδάκτορας Νομικής – δικηγόρος, α΄ αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, καθώς η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τον ορισμό τους δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 447/23.06.2015).

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έχει επίσης δημοσιευτεί και η απόφαση του υπουργού ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη, με την οποία ορίστηκε μέλος της ΡΑΕ η Νεκταρία Καρακατσάνη, διδάκτορας Οικονομικών της Ενέργειας – μαθηματικός (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 446/22.06.2015).

Με τον ορισμό των τριών, αφού προηγήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της ακρόασής τους από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ολοκληρώθηκε η πλήρωση των θέσεων της ΡΑΕ, που έμειναν κενές λόγω λήξης της θητείας του προέδρου, του α’ αντιπροέδρου και ενός μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Διαβάστε επίσης