Οριστικό «λουκέτο» στην ασφαλιστική INTERNATIONAL LIFE

 

Το κατέβασμα των… ρολών της γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας ΙNTERNATIONAL LIFE (κλάδος Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων) είναι γεγονός καθώς όπως έγινε γνωστό από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε οριστικά η άδειας λειτουργίας της επιχείρησης κα τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση.

Αιτία για το μεγάλο «μπαμ» που έσκασε στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά είναι η έλλειψη και στις δύο εταιρείες επαρκών ίδιων κεφαλαίων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητάς του, προϋπόθεση που κατά νόμο είναι αναγκαία προκειμένου να παραμείνουν σε λειτουργία.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι δεν κατέστη εφικτή η απαιτούμενη αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων τους, το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο.

Σύμφωνα, πάντα, με την ανακοίνωση της ΤτΕ οι προσπάθειες για την προστασία των ασφαλισμένων καρποφόρησαν, επιτυγχάνοντας συμφωνία για τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου στην ασφαλιστική επιχείρηση «Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών “Η ΕΘΝΙΚΗ”».

«Διασφαλίστηκαν έτσι τα συμφέροντα ευάλωτων ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν θα είχαν, λόγω ζητημάτων υγείας, τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης. Οι προσπάθειες, ωστόσο, για περαιτέρω εξυγίανση της επιχείρησης απέβησαν άκαρπες» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων και των ασφαλισμένων των οποίων τα συμβόλαια δεν μεταβιβάστηκαν.

Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής ο δικηγόρος Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία.

Ειδικότερες πληροφορίες:

  • Από την ημερομηνία οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αναστέλλεται η υποχρέωση της επιχείρησης για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών και δεσμεύονται τα περιουσιακά της στοιχεία.
  • Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες οι ασφαλιστικές συμβάσεις που παραμένουν σε αυτήν (N.4364/2016, άρθρο 235).
  • Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης που προέκυψαν πριν τις 9.2.2017, όπως και απαιτήσεις από καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (το μέρος των καταβληθέντων ασφαλίστρων που αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του συμβολαίου), θα ικανοποιηθούν, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. Πληροφορίες για τη δυνατότητα των δικαιούχων να αναγγελθούν και για τις σχετικές προθεσμίες θα δοθούν στη δημοσιότητα από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο επόμενο χρονικό διάστημα.
  • Οι ασφαλισμένοι στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση, πλέον, επιχείρηση δύνανται να ενημερώνονται από τον δικτυακό τόπο της (http://www.inlife.com.gr), καθώς και από υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00 στo τηλέφωνο της επιχείρησης 210-8119000 και από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο τηλέφωνο 213-0159744.

 

Σχετικός σύνδεσμος: Απόφαση ΕΠΑΘ 230/1/15.5.2017

 

 

Διαβάστε επίσης