ΟΤΕ: Μεγάλη η συμμετοχή στα προγράμματα εθελούσιας εξόδου

Ξεπερνούν ήδη τις 1.300 οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού που υλοποιεί ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας.

Σε διάστημα δύο ημερών (Δευτέρα 18 και Τρίτη 19/11) οι αιτήσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις, ενώ και κατά την σημερινή ημέρα καταγράφηκε αυξημένη συμμετοχή, κάτι που σύμφωνα με στελέχη του Οργανισμού καταδεικνύει τη σωστή σχεδίαση του προγράμματος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων.

Εκτιμάται πως ο μέσος όρος των αποζημιώσεων, χωρίς τις εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, θα ανέλθει στις 125 χιλιάδες ευρώ για κάθε εργαζόμενο που θα αποχωρήσει. Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΤΕ δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους.

Ο ΟΤΕ την περίοδο αυτή “τρέχει” δύο ενότητες Προγραμμάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης, μία για εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και μία δεύτερη που απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων (σε εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής εργασίας στον ΟΤΕ, σε δικηγόρους, σε προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας και σε εργαζόμενους σε ειδική άδεια) που δεν εντάσσονται στα προγράμματα της πρώτης ενότητας.

Διαβάστε επίσης