Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πατατάκια ολλανδικής προέλευσης

Πατατάκια ολλανδικής προέλευσης, ανακαλεί ο Ε.Φ.Ε.Τ ο οποίος, ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές(RASFF), σχετικά με την διακίνηση chips τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ξένα σώματα (σκληρά επιμήκη τμήματα φυτών).

Τα εν λόγω προϊόντα ονομάζονται Trafo, και παρασκευάστηκαν από την εταιρεία FZ Organic Food. Πιο αναλυτικά:

·         Bio Organic Potato Chips Natural (2/5/2018)

·         Bio Organic Potato Chips Natural(25/4/2018)

·         Bio Organic Handcooked Chips Seasalt(25/4/2018)

·         Bio Organic Potato Chips & Paprika(25/4/2018)

·         Bio Organic Potato Chips Sourcream & Onion(25/4/2018)

Ο Ε.Φ.Ε.Τ ζήτησε την απόσυρση του συνόλου από την αγορά ενώ έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Τέλος, ο φορέας καλεί του καταναλωτές εάν έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν

Διαβάστε επίσης