Ο Μαυρωτάς πρόεδρος της επιτροπής νεολαίας του συμβουλίου της Ευρώπης

Ο βουλευτής του Ποταμιού και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου Γιώργος Μαυρωτάς, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και ΜΜΕ της Συνέλευσης, κατά τη συνεδρίαση στις 25 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του Α’ Μέρους της Συνόδου 2018.

Όπως σημειώνει και ο ίδιος ο κ. Μαυρωτάς, «η συγκεκριμένη υποεπιτροπή εκτός από δράσεις ενημέρωσης και δικτύωσης, έχει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των εκθέσεων που αφορούν στην εκπαίδευση στην νεολαία και στον αθλητισμό, θέματα στα οποία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Διαβάστε επίσης