«Πακέτο» λιτότητας και στην Σερβία

Στην υιοθέτηση ενός «πακέτου» μέτρων, που στοχεύουν στη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, τη διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και τη βιώσιμη οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προχώρησε η κυβέρνηση της Σερβίας.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε την τροποποίηση του νόμου που καθορίζει τον ΦΠΑ, προβλέποντας αύξηση του ειδικού συντελεστή ΦΠΑ από το 8% στο 10% και μια αύξηση του φορολογικού συντελεστή στην πώληση και εισαγωγή εξοπλισμού και εξαρτημάτων πληροφορικής από το 8% στο 20%.

Επίσης ενέκρινε το νομοσχέδιο για τη μείωση των καθαρών μισθών στον δημόσιο τομέα και την τροποποίηση του νόμου περί μισθολογίου στο Δημόσιο, με την πρόβλεψη μείωσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 των μηνιαίων αποδοχών που υπερβαίνουν τα 60.000 δηνάρια.

Εγκρίθηκαν, επίσης και τα νομοσχέδια τροποποίησης του νόμου περί φορολόγησης των εταιρικών κερδών και του νόμου περί υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.

Διαβάστε επίσης