Πανδικαστική συγκέντρωση για τα «καυτά» ζητήματα της Θέμιδας

Σήμερα η Πανδικαστική Συγκέντρωση την οποία αποφάσισαν από κοινού όλες οι δικαστικές ενώσεις, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών. Σκοπός της Πανδικαστικής Συγκέντρωσης είναι η δημόσια ανάδειξη και συζήτηση των σοβαρών θεσμικών ζητημάτων της Δικαιοσύνης (απαξίωση του θεσμικού ρόλου των Δικαστικών Λειτουργών, μεγάλα κενά οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, μεγάλες ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής, μη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων κλπ.).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Δικαστικές Ενώσεις καταδεικνύουν «i) την κατ’ εξακολούθηση συνεχιζόμενη αδιαφορία των κυβερνώντων στα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δικαιοσύνης, τα οποία υπό την πίεση των περιστάσεων εντείνονται και διευρύνονται σε βαθμό επικίνδυνο για την αποτελεσματικότητά της, ii) την ασύμβατη με την έννοια της δημοκρατίας παραγνώριση και αμφισβήτηση του θεσμικού ρόλου και της λειτουργικής φερεγγυότητας της Δικαιοσύνης.

Συναισθανόμενες την θεσμική ευθύνη τους και εκτιμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία μας η μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις δικαστικές αποφάσεις και η συνταγματική ασέβεια των κυβερνώντων απέναντι στη δικαστική λειτουργία αλλά και στους πολίτες εντολείς τους». Στο πλαίσιο της πανδικαστικής συγκέντρωσης προβλέπεται διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων από 12:00 έως 15:00 μ.μ.

Διαβάστε επίσης