«Παράνομα αύξησε τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ο Δήμος Αθηναίων»

Αντισυνταγματική και παράνομη είναι η αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού που αποφάσισε για το τρέχον έτος ο Δήμος Αθηναίων. Αυτό υποστηρίζουν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Ένωση Επιχειρηματιών Σταθμών Αυτοκινήτων Νομού Αττικής και 68 επιχειρήσεις στεγασμένων πάρκινγκ.

Στρέφονται κατά της από 13/11/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2015. Στην προσφυγή τους αναφέρουν ότι:

-Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο παρέχει εξουσιοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του συντελεστή των τελών είναι αντίθετο στο άρθρο 78 του Συντάγματος.

-Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και στην «πραγματικότητα συνιστά φόρο».

Για το λόγο αυτό είναι αντίθετο στο άρθρο 78 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι κάθε φόρος επιβάλλεται μόνο με νόμο και δεν μπορεί να επιβληθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Κι ακόμη ότι σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι «τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους, η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επιβολή των τελών σύμφωνα με το εμβαδόν, ειδικά ως προς τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων όπου η άνοδος και η κάθοδο των αυτοκινήτων στους ορόφους και η στάθμευση των οχημάτων διενεργείται από υπαλλήλους, αντίκειται στο Σύνταγμα και παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ανταποδοτικότητας».

Επίσης, αναφέρουν ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της ανταποδοτικότητας, καθώς οι επιχειρήσεις στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων οι οποίες υπόκεινται σε υψηλό συντελεστή τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλο το εμβαδό του κτιρίου, ενώ η πραγματικά εξυπηρετούμενη επιφάνεια είναι πολύ μικρή, «τυγχάνουν δυσμενέστερης μεταχείρισης σε σχέση με άλλους στεγασμένους χώρους, που εκβάλλουν πολύ περισσότερα απορρίμματα».

Και τέλος ότι τα υπόγεια γκαράζ δεν εξυπηρετούνται στο ελάχιστο από το δημοτικό φωτισμό.