Παρέμεινε στα 46,6 δισ. ευρώ το όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες

«Παγωμένο» στα 46,6 δισ. ευρώ έμεινε το όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι το όριο που διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της ΤτΕ  να ζητήσει αύξηση (σπάζοντας ένα πολύμηνο σερί συνεχούς μείωσης) καθώς οι τράπεζες αντιμετώπισαν δυσκολίες εξαιτίας της εκροής καταθέσεων που προκαλεί η αβεβαιότητα στην οικονομία.

Όπως αναφέρει η Τράπεζας της Ελλάδος στην ανακοίνωσή της:Στις 5 Απριλίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 46,6 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το αμετάβλητο ανώτατο όριο αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Διαβάστε επίσης