Πλούσιες δομές και παροχές στις ευπαθείς ομάδες από τον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Με δύο κοινωνικούς ξενώνες, κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο και φροντιστήριο, Πρόγραμμα Κοινωνικής Σίτισης και “Βοήθεια στο σπίτι” η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συνεχίζει να παρέχει ένα πλούσιο πλέγμα δομών και υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και ελάφρυνση των βαρών των κοινωνικά ευπαθών ομάδων 

Ειδικότερα για τους ξενώνες, στον Κοινωνικό Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης (Λητούς 20, Βουλιαγμένη) φιλοξενούνται 40 άτομα που τους παρέχεται διαμονή, σίτιση, ψυχοκοινωνική φροντίδα. Έτσι ακολουθείται μια διαδικασία επανένταξης τους στη κοινωνία και στη ζωή γενικότερα.

Στον Ξενώνα Υπερηλίκων Βούλας (Πλαπούτα 8, Βούλα) φιλοξενούνται 12 ηλικιωμένα άτομα στα οποία παρέχεται στέγη, διατροφή και φροντίδα με σκοπό να ζήσουν σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες.

Οι δύο ξενώνες που λειτουργούν στην πόλη προέρχονται από δωρεές συμπολιτών και για την εισαγωγή κάποιου ατόμου, απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά και ιατρικές εξετάσεις, τα οποία τηρούνται αυστηρά, με βασικότερο όμως την επιθυμία του ίδιου του ατόμου να θέλει να ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά το αυξημένο εσχάτως θέμα των αστέγων, οι δημοτικές υπηρεσίες του “3Β” πράττουν τα δέοντα με διακριτικότητα και ευαισθησία (επαφές με κοινωνικούς λειτουργούς, ενημέρωση, έντυπα) με τα εν λόγω άτομα, κάποιοι εκ των οποίων εισήχθησαν στους ξενώνες.

Όμως μερικοί από αυτούς δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον ενός ξενώνα φιλοξενίας (λόγω αλκοολισμού ή άλλων θεμάτων) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τους προσφερθεί βοήθεια, παρά μόνο σε έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιόνι, καύσωνα κλπ). Παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας, εάν υποπέσει στην αντίληψη τους κάποια αντίστοιχη περίπτωση, να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία.

Για την γνωστοποίηση στην Κοινωνική Υπηρεσία κάποιου ατόμου που χρήζει βοηθείας ή για πληροφορίες σχετικά με τις υπόλοιπες παροχές της υπηρεσίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας των κοινωνικών λειτουργών είναι, 213 2019906 και 213 2019921.

Διαβάστε επίσης