Ποια στελέχη της Attica Bank απέκτησαν μετοχές της Τράπεζας

Η Αttica Bank ανακοίνωσε τα στελέχη που απέκτησαν μετοχές της Τράπεζας, λόγω της συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά: 

• Ο κ. Ιωάννης Γαμβρίλης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας, απέκτησε 171.144 μετοχές.
• Ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, απέκτησε 66.667 μετοχές.
• Ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, απέκτησε 32.742 μετοχές.
• Ο κ. Αθανάσιος Σταθόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας απέκτησε 13.500 μετοχές.
• Ο κ. Δημήτριος Βογανάτσης, μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας απέκτησε 16.000 μετοχές.
• Ο κ. Ηλίας Περτζινίδης, μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας απέκτησε 3.370 μετοχές.
• Η δικηγορική εταιρεία “Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνέταιροι”, συνδεόμενη με τον κ. Μάριο Μπαχά, Νομικό Σύμβουλο της Τράπεζας, απέκτησε 50.000 μετοχές.
• Ο κ. Μιχαήλ Ανδριώτης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής της Περιοχής Ευθύνης Επιχειρηματικής και Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας απέκτησε 5.670 μετοχές.
• Ο κ. Ιωάννης Άννινος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής της Περιοχής Ευθύνης Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας απέκτησε 5.000 μετοχές.
• Η κα. Μαρία Βαρελά, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και Γραμματέας του Δ.Σ. της Τράπεζας, απέκτησε 57.600 μετοχές.
• Η κα. Θεοδώρα Βλασσοπούλου, Διευθύντρια της Περιοχής Ευθύνης Σύνθετων, Ειδικών Χρηματοδοτήσεων Επενδυτικής Τραπεζικής και Θυγατρικών Εταιρειών Ομίλου, απέκτησε 22.027 μετοχές.
• Ο κ. Μιχαήλ Γαρουφαλιάς, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δικτύου Βορείου Ελλάδος, απέκτησε 14.000 μετοχές.
• Ο κ. Νικόλαος Δαυίδ, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, απέκτησε 5.350 μετοχές.
• Ο κ. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής της Περιοχής Ευθύνης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας απέκτησε 8.316 μετοχές.
• Ο κ. Αθανάσιος Ζυγούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Πρόεδρος του Συμβουλίου Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, απέκτησε 20.657 μετοχές.
• Ο κ. Γεώργιος Κάπελές, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δικτύου Αττικής, απέκτησε 20.314 μετοχές.
• Ο κ. Στέφανος Κοροδήμος, Επικεφαλής της Περιοχής Ευθύνης Πληροφορικής & Τεχνολογίας της Τράπεζας, απέκτησε 27.000 μετοχές ενώ η σύζυγός του απέκτησε 7.692 μετοχές.
• Ο κ. Λεωνίδας Κριεκούκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, απέκτησε 19.000 μετοχές.
• Ο κ. Χρήστος Μάραντος, Διευθυντής & Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών της Τράπεζας, απέκτησε 13.672 μετοχές.
• Ο κ. Αντώνιος Νταβανάς, Διευθυντής Περιοχής Ευθύνης Σύνθετων, Ειδικών Χρηματοδοτήσεων Επενδυτικής Τραπεζικής & Θυγατρικών Ομίλου, απέκτησε 14.144 μετοχές.
• Η κα. Αγγελική Ντούσκου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής & Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, απέκτησε 8.333 μετοχές.
• Ο κ. Πολύβιος Ονουφρίου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής στην Επιτελική Περιοχή Ευθύνη Ευθύνης Πίστης & Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας, απέκτησε 10.000 μετοχές.
• Ο κ. Ιωάννης Παπανίκος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής της Επιτελικής Περιοχής Ευθύνης Πληροφορικής, Οργάνωσης και Τραπεζικών Λειτουργιών της Τράπεζας, απέκτησε 20.000 μετοχές.
• Ο κ. Κωνσταντίνος Πηγάκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής της Περιοχής Ευθύνης Σύνθετων, Ειδικών Χρηματοδοτήσεων Επενδυτικής Τραπεζικής & Θυγατρικών Ομίλου, απέκτησε 5.000 μετοχές.
• Ο κ. Ευάγγελος Ρίζος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, απέκτησε 8.000 μετοχές.
• Η κα Πολυξένη Τριανταφύλλου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια & Επικεφαλής της Περιοχής Ευθύνης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας, απέκτησε 20.666 μετοχές.
• Ο κ. Αχιλλέας Τρικάκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δικτύου Υπόλοιπης Ελλάδος, απέκτησε 15.160 μετοχές, ενώ ο αδελφός του απέκτησε 11.196 μετοχές.
• Ο κ. Αθανάσιος Τσάδαρης, Επικεφαλής της Περιοχής Ευθύνης Χρηματαγορών και Διαχείρισης Διαθεσίμων, απέκτησε 10.870 μετοχές.
• Ο κ. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης Πιστώσεων, απέκτησε 13.000 μετοχές.
• Ο κ. Ευάγγελος Τσαλδάρης, Επικεφαλής της Περιοχής Ευθύνης Επιχειρησιακής Εποπτείας, απέκτησε 10.000 μετοχές.
• Ο κ. Αντώνιος Φραντζέσκος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δικτύου Υπόλοιπης Ελλάδος, απέκτησε 17.498 μετοχές, ενώ η σύζυγός του απέκτησε 13.536 μετοχές.
• Ο κ. Παρασκευάς Χατζόπουλος, Επικεφαλής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δικτύου Βορείου Ελλάδος, απέκτησε 21.992 μετοχές.
• Ο κ. Βασίλειος Μάρκος, Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής της Τράπεζας, Attica Bancassurance Agency, απέκτησε 23.000 μετοχές.
• Ο κ. Γεώργιος Μπεκύρος, Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής της Τράπεζας, Attica Finance, απέκτησε 14.070 μετοχές.
• Ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής της Τράπεζας, Attica Ventures, απέκτησε 10.000 μετοχές.
• Ο κ. Χρήστος Ρέτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής της Τράπεζας, Attica Finance, απέκτησε 3.334 μετοχές.

Διαβάστε επίσης