«Πολεμάει» τον παράνομο τζόγο (η ΕΕΕΠ), καταγγέλλει ο… τζόγος (την ΕΕΕΠ!!!)

Μέσα στην εορταστική περίοδο και με τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στη χώρα να τρέχουν, μία εξαιρετικά σημαντική απόφαση που έβγαλε προ ημερών το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με φόντο τα «φρουτάκια» δεν έτυχε της ανάλογης δημοσιότητας.

Ο λόγος για την πανηγυρική δικαίωση του ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. αναφορικά με τη μεταξύ τους συμφωνία για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Θυμίζεται ότι τα καζίνο Club Hotel Loutraki A.E., Vivere Entertainment A.E., Theros International Gaming, Inc., Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας, Καζίνο Ρόδου, Porto Carras A.E. και Καζίνο Αιγαίου A.E. είχαν κάνει προσφυγή ζητώντας την ακύρωση της σχετικής συμφωνίας, ωστόσο η προσφυγή τους απορρίφθηκε, το θέμα έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, και πλέον η έναρξη της λειτουργίας του πρότζεκτ μπορεί να πραγματοποιηθεί δίχως εμπόδια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δικαστηρίου της Ε.Ε., τα 7 καζίνο είχαν ζητήσει την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιανουαρίου 2015, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως (C(2012) 6777 τελικό της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012) σχετικά με την κρατική ενίσχυση (SA 33 988 (2011/N – Ελλάδα – Ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση του αποκλειστικού δικαιώματος του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου A.E. – ΟΠΑΠ) για την εκμετάλλευση δεκατριών τυχερών παιγνίων και σχετικά με τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων για περίοδο δέκα ετών.

Τα 7 καζίνο, τα οποία διέθεταν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκμεταλλεύονται τυχερά παίγνια μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παιγνιομηχανήματα με κερματοδέκτη. Την 1η Δεκεμβρίου 2011, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή δύο μέτρα υπέρ του ΟΠΑΠ:

# Το πρώτο μέτρο αφορούσε τη χορήγηση στον ΟΠΑΠ αποκλειστικής άδειας για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων (video lottery terminals, VLT) για χρονικό διάστημα δέκα ετών με λήξη ισχύος στα τέλη του έτους 2022, έναντι εισφοράς ποσού 560 εκατομμυρίων ευρών (συμφωνία VLT).

# Το δεύτερο μέτρο συνίστατο σε δεκαετή παράταση, από το 2020 έως το 2030, με προσάρτημα σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ το 2000, των ήδη χορηγηθέντων στον ΟΠΑΠ αποκλειστικών δικαιωμάτων για τη με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση 13 τυχερών παιγνίων.

Τα καζίνο υπέβαλαν το 2012 καταγγελία στην Επιτροπή, όπου υποστήριξαν ότι η συμφωνία VLT συνεπαγόταν τη χορήγηση στον ΟΠΑΠ κρατικής ενισχύσεως ασύμβατης με την εσωτερική αγορά. Κατά την άποψή τους, το ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει υψηλότερο τίμημα από το προβλεπόμενο στην εν λόγω συμφωνία ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, τα εισπραττόμενα από τον ΟΠΑΠ κέρδη θα ήταν πολύ λιγότερα, εάν είχε λειτουργήσει υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.

Διαπιστώσεις-κόλαφος για τους καζινάδες
Με την απόφασή της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

# Το ποσό των 560 εκατ. ευρώ το οποίο όφειλε ο ΟΠΑΠ ήταν σημαντικά χαμηλότερο της τρέχουσας καθαρής αξίας της συμφωνίας VLT.

# Αντίθετα, το καταβληθέν ποσό από τον ΟΠΑΠ έναντι του προσαρτήματος (συμπεριλαμβανομένης της παρακρατηθείσας από το ελληνικό Δημόσιο εισφοράς που αντιστοιχούσε σε 5% των ακαθάριστων εσόδων από τα παίγνια για το διάστημα μεταξύ της 13ης Οκτωβρίου 2020 και της 12ης Οκτωβρίου 2030), ήταν υψηλότερο από την τρέχουσα καθαρή αξία του προσαρτήματος.

Το υψηλότερο τίμημα το οποίο κατέβαλε ο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο του προσαρτήματος δεν ήταν παρά ταύτα επαρκές ώστε να διασφαλίσει ότι, κατά μέσο όρο, οι ελληνικές αρχές όφειλαν να δεσμευθούν να θεσπίσουν συμπληρωματική εισφορά επί των ακαθάριστων εσόδων του ΟΠΑΠ από τα τυχερά παίγνια στο πλαίσιο της εκμεταλλεύσεως των VLTs, η οποία θα προστίθετο στο αρχικό ποσό των 560 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συμφωνία δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση.

Με την επίμαχη απόφασή του επί της αιτήσεως αναιρέσεως της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου, το Δικαστήριο διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι το γεγονός πως η Επιτροπή εκτίμησε ότι η συμφωνία VLTs απένεμε πλεονέκτημα στον ΟΠΑΠ δεν ήταν ικανό να την υποχρεώσει να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας. Επιπλέον, η μη εμπιστευτική έκδοση της αποφάσεως αναδεικνύει κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο τη συλλογιστική της Επιτροπής καθώς και τη μεθοδολογία που αυτή χρησιμοποίησε, κατά τρόπο που να παρέχει στους ενδιαφερομένους, και δη στα καζίνο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους λόγους αυτούς και στο Γενικό Δικαστήριο να ασκήσει τον έλεγχό του. Το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι τα καζίνο δεν απέδειξαν την ύπαρξη νομικών σφαλμάτων κατά την από κοινού ανάλυση εκ μέρους της Επιτροπής της συμφωνίας VLTs και του προσαρτήματος.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως των καζίνο και η απόφαση της Επιτροπής παραμένει σε ισχύ.

Κερδίζουν χρόνο (καζίνο και παράνομοι) μέσω Κομισιόν…
Όσοι, πάντως, πίστευαν ότι ο πόλεμος που κηρύχθηκε με την επανεκκίνηση του πρότζεκτ των VLTs θα είναι μικρής διάρκειας και «αναίμακτος» προφανώς θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις… προβλέψεις τους μιας και το παιχνίδι εξουσίας στη συγκεκριμένη αγορά μοιάζει να ανάβει για τα καλά.

Τη νέα σπίθα έβαλε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Κομισιόν, η οποία με επιστολή της που ήρθε στις αρχές της εβδομάδας στο φως της δημοσιότητας ζητά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να μην εφαρμόσουν τον νέο κανονισμό για τα παιγνιομηχανήματα. Η επιστολή έχει ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου, αποδέκτη τη Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Ελένη Παπαδοπούλου, και μέσω αυτής ζητείται από την Κυβέρνηση:

α) Να παράσχει περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τα οn line τυχερά παιχνίδια.

β) Να αναθεωρήσει τον κανονισμό λειτουργίας των VLTs που υιοθετήθηκε στις 25/10/16 και «σε κάθε περίπτωση να απόσχει από την εφαρμογή του».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κομισιόν συγκρίνει την τελευταία απόφαση της ΕΕΕΠ με τις δύο προηγούμενες (σ.σ. αποφάσεις 143/2 και 158/2, του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου 2015). Συγκεκριμένα, στέκεται στις αλλαγές που έγιναν στα πλαφόν απωλειών των παικτών, στον χρόνο συμμετοχής και τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, στα ανώτατα χρηματικά έπαθλα και στο ελάχιστο όριο απόστασης μεταξύ των χώρων VLTs, λέγοντας ότι ανακλήθηκε όλη η πρόοδος «που είχε γίνει με τις προηγούμενες αποφάσεις».

Ανεξάρτητα από τις απαντήσεις που θα δοθούν από την ΕΕΕΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι φανερό πως κάποιοι γνωστοί-άγνωστοι φρόντισαν να «ενημερώσουν» τους Ευρωπαίους για δήθεν –σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΕΠ– επιζήμιες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Στεργιώτη, με σκοπό την καθυστέρηση έναρξης της λειτουργίας των VLT’s. Συμφέρον γι’ αυτό έχουν οι παράνομοι τζογαδόροι και βεβαίως τα καζίνο. Διαλέγετε και παίρνετε…

ΕΕΕΠ: «Από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη o ελληνικός κανονισμός»
Κόντρα στις ενστάσεις της Κομισιόν –που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι εν πολλοίς οι ίδιες με τις ενστάσεις των καζινάδων– η ΕΕΕΠ έδωσε το δικό της σαφές μήνυμα ότι ο νέος κανονισμός για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs που εκδόθηκε με την με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφασή της συγκαταλέγεται στους πιο αυστηρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την ΕΕΕΠ δήλωσαν, μάλιστα, έτοιμοι να παράσχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί επί του ζητήματος. Αναλυτικά, η ΕΕΕΠ απάντησε τα εξής:

«Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έλαβε, κατόπιν κοινοποίησης, την επιστολή της Διεύθυνσης Εκσυγχρονισμού Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GROW E2/RW/ik(2016) 7811485) με θέμα “Ελληνική Νομοθεσία Παιγνίων”.

»Η Ε.Ε.Ε.Π με τη με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφασή της προχώρησε σε επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, στηριζόμενη στις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, που άπτονται των θεμάτων προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού, καθώς και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές επί των διαδικασιών και του πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.

»Σε κάθε περίπτωση, για να συναχθούν ορθά, τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα συμπεράσματα, η Ε.Ε.Ε.Π. είναι στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει συγκριτικά στοιχεία και πλήρη τεκμηρίωση, εάν και εφόσον δεν είναι διαθέσιμα, για τους ισχύοντες κανονισμούς των Κρατών Μελών της Ε.Ε. που αποδεικνύουν ότι ο νέος κανονισμός για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs που εκδόθηκε με την με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συγκαταλέγεται στους πιο αυστηρούς σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Ταυτόχρονα η Ε.Ε.Ε.Π προτίθεται να παράσχει οποιαδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

»Η Ε.Ε.Ε.Π. θα συνεχίσει να ασκεί αποτελεσματικά τα εποπτικά και ελεγκτικά καθήκοντα και αρμοδιότητές της βασιζόμενη στις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές με σκοπό τη συνεπή και συστηματική προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την προώθηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων που αποτελεί κοινωνική μάστιγα για τη χώρα μας».

Και τώρα τι;
Όπως είναι λογικό, οι ενστάσεις-«απαιτήσεις» της Κομισιόν γεννούν δύο ερωτηματικά: αφενός για ποιον ακριβώς λόγο κόπτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφετέρου τι μέλλει γενέσθαι μετά το νέο πρόσκομμα. Ξεκινώντας από το πρώτο και με βάση τα όσα διαρρέουν κυβερνητικές πηγές σε ελληνικά ΜΜΕ, εικάζεται ότι η Κομισιόν προέβη σε αυτή την κίνηση για λόγους εντυπώσεων, καθώς το πλαίσιο που έφτιαξε η ΕΕΕΠ κρίνεται από τα αυστηρότερα της Ευρώπης. Μάλιστα οι ίδιοι κύκλοι δηλώνουν ότι «δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις αποφάσεις της ελληνικής εποπτικής αρχής».

Εξάλλου, η ελληνική πλευρά δεν μοιάζει να φοβάται –κι αυτό απαντά στο τι πρόκειται να συμβεί από δω και πέρα– ότι θα προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα από την όλη διαδικασία, καθώς θεωρεί ότι το πλαίσιο που έχει καταρτιστεί είναι πολύ ασφυκτικό, φτάνοντας στο σημείο να εκτιμά ότι ακόμη και σε περίπτωση που υπάρξει παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ελλάδα θα δικαιωθεί. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η απόφαση 225/5 αναμένεται να εφαρμοστεί κανονικά.

Παράνομοι και καζίνο στα κάγκελα από το «ξεπάγωμα» των VLTs
Αυτό που φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται οι ευρωπαϊκές αρχές (και όσοι εν Ελλάδι εξυπηρετούνται από το τωρινό αρρύθμιστο καθεστώς ανομίας) είναι ότι το «ξεπάγωμα» της επένδυσης των VLTs αναμένεται να δώσει ένα ισχυρό πλήγμα στον παράνομο τζόγο.

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων ρυθμίζει και ελέγχει την αγορά, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τα συμφέροντα αλλά και αυτά των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράνομη αγορά των VLTs έχει ετήσια καθαρά έσοδα 1 δισ. ευρώ από 120.000 μηχανές που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, σε 30 αστυνομικές επεμβάσεις σε όλη τη χώρα, συνελήφθησαν 124 άτομα και κατασχέθηκαν 302 ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σύμφωνα με υπολογισμούς από παράγοντες της αγοράς το Δημόσιο μέχρι στιγμής μόνο από τον παράνομο τζόγο VLTs χάνει τουλάχιστον 250 με 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Δεν πρόκειται για αμελητέα ποσά, ειδικά όταν οι Έλληνες φορολογούμενοι ξεζουμίζονται για να πιαστούν οι σκληροί δημοσιονομικοί στόχοι που θέτουν οι δανειστές.

Στη λογική του «πολέμου» που έχει κηρύξει η ΕΕΕΠ στον παράνομο τζόγο εντάσσεται και το ξεκαθάρισμα που συνεχίζει να κάνει η Επιτροπή στην αγορά του ιντερνετικού στοιχηματισμού, έχοντας ήδη συμπεριλάβει στη «μαύρη λίστα» της 924 ιστότοπους (από 611 τον περασμένο Απρίλιο) που παρείχαν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων.

Έπειτα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε ιστότοπους/domain names της «Eldorado Sportwetten», οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να περιληφθούν στην black list της ΕΕΕΠ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής προχώρησαν σε νέες έρευνες μεταξύ των εταιρειών που λειτουργούν σήμερα υπό μεταβατικό καθεστώς και προσφέρουν στοιχηματισμό μέσω διαδικτύου (στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4002/2011).

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους ελέγχους σε ιστότοπους (www.directslot.com, livebet4u.com/gr/index.php και www.yezgaming.gr) που εμφανίζονται να συνδέονται με την εταιρεία YEZ Gaming, προέκυψαν ευρήματα που στοιχειοθέτησαν παραβάσεις της νομοθεσίας, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει στην ένταξη στην black list που συντάσσει η ΕΕΕΠ. Αυτό σημαίνει πως αυτόματα επιβάλλεται απαγόρευση πρόσβασης από ελληνική IP, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) διακόπτουν άμεσα, με τη γνωστοποίηση της black list, την πρόσβαση σε όλους τους ιστοτόπους/ονόματα χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο.

Χωρίς άδεια από το 2012!
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η συγκεκριμένη εταιρεία, συμφερόντων επιχειρηματία ο οποίος στο παρελθόν εμφανιζόταν να έχει εμπλακεί σε υπόθεση παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου στην Πάτρα, είχε απολέσει από το φθινόπωρο 2012 την άδεια με την οποία είχε ενταχθεί στο μεταβατικό του ν.4002/2011). Αν και η YEZ ανέφερε πως το 2013 απέκτησε την άδεια (μη υπαχθείσας στο μεταβατικό καθεστώς) εταιρείας με την επωνυμία Playmatch Ltd., δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα έγγραφα ή συμβάσεις.

Το γεγονός αυτό εικάζεται ότι βρισκόταν σε γνώση της Επιτροπής Παιγνίων, χωρίς όμως να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες μέχρι πρόσφατα, όταν το τιμόνι της Επιτροπής ανέλαβε ο κ. Καραγρηγορίου. Κάτι που σημαίνει ότι από τα τέλη του 2012 έως σήμερα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργούσε «στον αέρα»!

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
«Μυθοπλασίες οι ισχυρισμοί Στεργιώτη»
Για «κλασική περίπτωση μυθοπλασίας» κάνουν λόγο κύκλοι της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης , με αφορμή τις προχθεσινές δηλώσεις του πρώην προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, Αντώνη Στεργιώτη στον ρ/σ «Παραπολιτικά 90,1».
«Δυστυχώς, στον χώρο του τζόγου, ό,τι λέγεται εξυπηρετεί σκοπιμότητες», αναφέρουν συγκεκριμένα οι κύκλοι, προσθέτοντας: «Σ’ ό,τι αφορά την αναφορά στον αντιπρόεδρο, ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα, πρόκειται για κλασική περίπτωση μυθοπλασίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντ. Στεργιώτης υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι σε συνάντηση των υπουργών Ευκλείδη Τσακαλώτου, Νίκου Παππά και Γιάννη Δραγασάκη με τον εκτελεστικό πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ, ζητήθηκε από τους υπουργούς να τον απομακρύνουν από τη θέση του προέδρου της ΕΕΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αξίζει να επισημανθεί και κάτι άλλο: ότι η έναρξη λειτουργίας των VLTs έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε προγραμματιστεί να τεθούν σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2015 και με την πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2017. Δηλαδή επί προεδρίας του κ. Στεργιώτη στην ΕΕΕΠ ο παράνομος τζόγος και οι πρώην(;) φίλοι –στα καζίνο– του τέως προέδρου της ΕΕΕΠ μπορούσαν επί 22 μήνες να λειτουργούν ανενόχλητοι…

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα